Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekets fagside for idrett

Kontakt din bibliotekar

Ellen SejerstedKontakt meg på en av følgende måter: 

 

Bibliotekets veiledningsskranker er åpne i semesteret:

Spør oss om hjelp til å finne litteratur til din oppgave, referanse og kildebruk, EndNote og tilsvarende verktøy

Kristiansand hverdager kl. 10-14. Biblioteket  1. etasje litt inn i lokalet