Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekets fagside for idrett

Nettressurs: Sage research methods

Sage research methods

Find resources to answer you r research methods and statistics questions http://methods.sagepub.com/

Bøker i biblioteket

Søk i ORIA

Let på hylla

SurveyXact - verktøy for innsamling av data - spørreskjema

SurveyXact

er et spørreundersøkelsesverktøy med gode muligheter for analyse og utforming av statistikk. Studenter og ansatte ved UiA har gratis tilgang. Gå til  mer informasjon om SurveyXaxt

With SurveyXact you can:

 • Design questionnaires
 • Distribute questionnaires
 • Monitor data collection
 • Run analyses

more English information

SPSS - importere datasett fra SurveyXact

Nettskjema

Se også informasjon om Nettskjema.

Nettskjema kan brukes av både studenter og ansatt for datainnsamling, til Spørreskjema, påmeldinger og bestillinger, i tillegg en diktafon app for innsamling av lydopptak og bilder. Løsningen leveres av Uniersitetet i Oslo og UiA er medlemsinstitusjon

Statistisk analyse med EXCEL - videopplæring Lynda

e-learning from LinkedIn Learning

Choose "Sign in with your organization portal", use: uia.no. Use FEIDE - your UIA user account information 

Statistics with Excel Part One

".. fundamental concepts of descriptive and inferential statistics and shows you how to apply them using Microsoft Excel"

Topics include:
Understanding data types and variables
Calculating probability
Understanding mean, median, and mode
Calculating variability
Organizing and graphing distributions
Sampling distributions
Making estimations
Testing hypothesis: mean testing, z- and t-testing, and more
Analyzing variance
Performing repeated measure testing
Understanding correlation and regression

 

Statistics with Excel Part Two

how to use statistics concepts and tools to perform analysis in Microsoft Excel.
Topics include:
Using Excel's statistical functions and 3D charts
Visualizing sampling distributions
Performing comparisons with ANOVA
Performing two-way analysis with ANOVA
Analyzing linear regression
Performing multiple regression and nonlinear regression analysis
Forecasting
Making advanced correlations
Testing variable frequencies
Running simulations

EXCEL- bøker i biblioteket

Spørreskjemametodikk - bøker i biblioteket

Søk på Questionnaire i SageMethods for flere titler - Se også SageMethod; Cross-sectional surveys

Boynton, P. M. & Greenhalgh, T. (2004). Selecting, designing, and developing your questionnaire. BMJ, 328(7451), 1312-1315. https://doi.org/10.1136/bmj.328.7451.1312 - se Data supplement i artikkelen

 • Further illustrative examples
  Table A Examples of research questions for which a questionnaire may not be the most appropriate design
  Table B Pros and cons of open and closed-ended questions
  Table C Checklist for developing a questionnaire
  Table D Types of sampling techniques for questionnaire research
  Table E Critical appraisal checklist for a questionnaire study

Se også

Center for Evidence-Based Management. Critical Appraisal of a Survey. https://www.cebma.org/wp-content/uploads/Critical-Appraisal-Questions-for-a-Survey.pdf
 

Les mer  om spørreskjema metode for innsamling av data og analyse:

SPSS

SPSS program for kvantitativ analyse

Access  - Logg på Appsanywhere for installasjon av programvaren  https://appsanywhere.uia.no/login

Guides

 • e- learning (English) LinkedIn Learning SPSS
  • Velg Logg på knappen øverst til høyre - choose log on to the left
  • se your FEIDE UiA account  email: brukernavn@uia.no
  • choose:  "Sign in with your organization account" 
 • SPSS i SageResearchMethods
 • Which Stats Test. Knowing which statistical test to use to answer your question is tricky. Use this simple tool to help narrow down the options! see SageResearchMetods

Support

IBM Support

SPSS - bøker i biblioteket