Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekets fagside for idrett

Kroppsøving

Kroppsøving - fagdidaktikk - Bøker i biblioteket

 Søk i ORIA

Let på hylla: 

372.86 Kroppsøving grunnskolen, se også 796.071

371.1024 Klasseromsledelse

371.3 Metoder for undervisning og læring

371.384 uteskole, friluft, metoder i undervisningen

371.27 Elevvurdering

152.3 Motorikk/bevegelse (fysiologisk psykologi). Se og 155.4123 og 612.76

155.4123 Barn - motorisk utvikling. Se også 152.3 og 612.76 og 370.155 (Motorikk /bevegelse - pedagogikk)

155.418 - Barn - lek/Barnepsykologi

306.483 Idrettsosiologi

796.071 Idrettspedagogikk Se også fagdidaktikk grunnskolen 372.86

796.077 Coaching 

796-799 Enkelte aktiviteter

796.1 Diverse spill og leker
796.2 Aktiviteter, spill og leker som krever utstyr
796.3 Ballspill og kulespill
796.4 Vektløfting, friidrett, gymnastikk
796.5 Friluftsliv - se også utendørskole - 371.384
796.6 Sykling og lignende aktiviteter
796.7 Kjøring med motorkjøretøyer
796.8 Kampidretter
796.9 Is- og snøsport

Databaser og nettsteder for søk artikler

Generelt:

søk med ord som du mener beskriver det du er på jakt etter. Søk også med synonyme/relaterte ord. Søk ev både engelsk og norsk. Se søkehjelp ORIA og databaser EBSCOhost. Nedenfor noen eksempler, generelle på kroppsøving

Norske artikler

Internasjonale artikler

Eksempler på søk  i databaser, se nedenfor, Kroppsøving/Norge

  • Kroppsøving, norge: TI ("physical education" OR PE) AND TX (norway OR norwegian)  limit Peer Review, year:2009- (fra søk i basene SPORTDiscus & ERIC via EBSCOhostlink til treff  (Se eksempel på søk i basene nedenfor film)
  • Tilsvarende søk som ovenfor link i Web of Science, Core Collection: link til søk
  • Artikler i tidsskriftet Journal for Research in Arts and Sports Educationhttps://jased.net/index.php/jased

Eksempel på søk i baser via EBSCOhost

(via EBSCOhost finner du basene ERIC og SPORTDiscus)

Du kan også finne artikler via å bla i enkelte tidsskrifter

European Physical Education Review
Eksempler artikler 


Diloy-Peña, S., Abós, Á., Sevil-Serrano, J., García-Cazorla, J. & García-González, L. (2024). Students’ perceptions of physical education teachers’ (de)motivating styles via the circumplex approach: Differences by gender, grade level, experiences, intention to be active, and learning. European Physical Education Review, 1356336X241229353. https://doi.org/10.1177/1356336X241229353 

Treschman, P., Stylianou, M. & Brooks, C. (2024). A scoping review of feedback in physical education: Conceptualisations and the role of teachers and students. European Physical Education Review, 1356336X241230829. https://doi.org/10.1177/1356336X241230829 
 

Eksempel på søkeord, engelsk:

Bevegelsesglede: Joy* OR OR delight* OR enjoy* OR happy OR happiness OR meaningful* OR pleasure* OR flow OR fun OR funny  OR affection*

Videre mulige

... satisfact* OR wellbeing OR well-being OR attitude* OR perception*

Kroppsøving; "physical education"

Lærer: teach*

skole: school*

Noen titler, norsk og engelsk

Ingulfsvann, L. S. (2021). Bevegelsesglede i kroppsøving- hva, hvorfor og hvordan. I K. Skjesol & I. Lyngstad (Red.), Kroppsøving, læreren og eleven : pedagogiske emner og forskningsinnsikter (s. 39-55). Fagbokforlaget. Søk boka i ORIA

Eksempel på treff, søk på ord i tittel: TI ( Joy* OR OR delight* OR enjoy* OR happy OR happiness OR meaningful* OR pleasure* OR flow OR fun OR funny  OR affection*) AND TI "physical education" limit Peer review/English, ERIC & SPORTDiscus via EBSCOhost. Link til treff

Kroppsøving - fagdidaktikk - Aktuelle bøker i biblioteket