Skip to main content

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekets fagside for idrett

Litteratursøking - Tilgang utenfor universitetsområdet: Logg på eduVPN

Før du starter å søke - sørg for at du er tilkoblet UiA nettet.  Logg på  eduVPN (alternativt logg på CISCO VPN Anyconnect (tidligere løsning) -om du har installert denne) Se informasjon om hvordan du logger på

ORIA - biblioteksøket

ORIA biblioteksøket

  • I ORIA  finner du, bøker, fag- og forskningsartikler, tidsskrifter, oppslagsverk, studentoppgaver, musikk og filmer, m.m. 
  • ORIA  er god å bruke når du
    • vil finne tilgang til kjente bøker og artikler,
    • trenger bøker eller studentoppgaver om et emne -
    • foreta enkle emnesøk på artikler.
    •  bestille lån og kopier dersom dokumentet ikke er tilgjengelig på din bibliotekavdeling.

MEDLINE - søk forskningsartikler

Database innen medisin, helsefaglige emner, sykepleie. Innholder opplysninger om ca 25 millioner artikler publisert i ca 6000 idsskrifter fra 1946 og fremover. Les mer om databasen på National library of Medicine som er ansvarlig for innholdet

Søkegrensesnitt

EBSCOhost og Ovid MEDLINE versjonene dekker alt innholdet i PubMed. Via EBSCOhost finner du flere mulige databaser å søke i - feks. SPORTDiscus (idrett og fysisk aktivitet), Academic Search Complete (tverrfaglig dekning), SocINDEX (sosiologi),  og ERIC (undervisning, pedaogogikk) 

Gå til EBSCOhost - velg database

Ofte brukte databaser

Databasen MEDLINE kan søkes via en av de følgende databaseverter EBSCOhost, Ovid, eller PubMed. Via EBSCOhost finner du også mulige flere relevante databaser å søke i

Søk eventuelt samtidig i MEDLINE & SPORTDiscus (EBSCOhost)Lenke

Sjekklister kritisk vurdering av forskningsartikler

Sjekklister kritisk vurdering av forskningsartikler

se eventuelt flere mulige nedenfor

Les mer om kritisk vurdering​​​Kritisk vurdering - nettkurs Kunnskapsbasert praksis/Helsebiblioteket.