Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekets fagside for idrett

Kildebruk - UiA regler - tips og eksempler

TIps fra nettstedet Søk & Skriv. Gå gjerne til nettstedet for mer informasjon.  Søk & Skriv. Via nettstedet finner du også tips om søk og kildekritikk

​UiA regler

Se også

Nedenfor finner du flere filmer om kildebruk i oppgaven:

Hvordan sette inn kilder i teksten og unngå plagiat? Tips fra Søk & Skriv

Gå til Søk & Skriv https://sokogskriv.no/ 

- Kva kjenneteiknar god akademisk kjeldebruk?

ved Ole Bjørn Rekdal

 

Referanser i akademisk skriving,

en video fra Høgskolen i Østfold, biblioteket. "Denne videoen gir en introduksjon til hvordan man refererer til kilder i akademisk skriving"

Ordrett sitat

Video av Ole Bjørn Rekdal (Høgskulen Vestlandet), 2017

Indirekte sitat

slik parafraserer du- en video fra Biblioteket, Høgskolen i Innlandet

Skriveprosessen