Skip to main content

Folkehelse

Bibliotekets fagside, ressurser for ditt fag/emne

Litteratursøking - Tilgang utenfor universitetsområdet: Logg på CISCO VPN Anyconnect

Før du starter å søke - sørg for at du er tilkoblet UiA nettet.  Logg på  CISCO VPN Anyconnect. Se informasjon om hvordan du logger på

ORIA - biblioteksøket

ORIA biblioteksøket

  • I ORIA  finner du, bøker, fag- og forskningsartikler, tidsskrifter, oppslagsverk, studentoppgaver, musikk og filmer, m.m. 
  • ORIA  er god å bruke når du
    • vil finne tilgang til kjente bøker og artikler,
    • trenger bøker eller studentoppgaver om et emne -
    • foreta enkle emnesøk på artikler.
    •  bestille lån og kopier dersom dokumentet ikke er tilgjengelig på din bibliotekavdeling.

Systematiske oversikter

En forskningsoppsummering vil si å sammenfatte de relevante forskningsresultatene som foreligger på et gitt tidspunkt. "Systematisk oppsummering av forskning kjennetegnes ved en systematisk ogeksplisitt framgangsmåte i å formulere spørsmål, søke etter litteratur, vurdere,sammenstille og presentere den forskningsbaserte kunnskapen"  I Slik oppsummer vi forskning

De flerste systematiske litteraturoversiktene blir publisert som artikler tidsskrifter - og søkbare via databaser som MEDLINE, CINAHL, Scopus etc - som vil ha en hovedvekt på orginalstudier (enkeltstudier). Avgrens søket ditt til oversikter. 

MEDLINE - søk forskningsartikler

Database innen medisin, helsefaglige emner, sykepleie. Innholder opplysninger om ca 25 millioner artikler publisert i ca 6000 idsskrifter fra 1946 og fremover. Les mer om databasen på National library of Medicine som er ansvarlig for innholdet

Søkegrensesnitt

EBSCOhost og Ovid MEDLINE versjonene dekker alt innholdet i PubMed.

Finn forskning - ofte bruke databaser

Merk at databasen MEDLINE kan søkes via flere ulike søkegrensesnitt (databaseverter), som EBSCOhost, Ovid og PubMed 

Kliniske oppslagsverk

Kunnskapsbaserte oppslagsverk, gir rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, årsaker, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander

Sjekklister kritisk vurdering av forskningsartikler

Sjekklister kritisk vurdering av forskningsartikler

Nyttige oppslag ad metode