Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Folkehelse

Universitetsbiblioteket i Agder (2024). Bibliotekets fagside. Ressurser for ditt emne. Databaser og søkhjelp. Tips litteratur

Barnefattigdom

Begreper Barn som lever i fattigdom - lavinntekt

  • Barn som opplever fattigdom
  • Barn som lever i familier med dårlig råd
  • Barn som vokser opp i familier med risiko for å oppleve fattigdom
  • Barn som lever i familier med lav sosioøkonomisk status
  • Fattigdom i barnefamilier
  • Barn i lavinntektsfamilier
  • Barn i familier med vedvarende lavinntekt

Hentet fra, s. 12 Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (2017). Barn som lever i fattigdom. Rapport om arbeidet med regjeringens strategi 2015–2017. https://www.bufdir.no/globalassets/global/Barn_som_lever_i_fattigdom.pdf