Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Folkehelse

Universitetsbiblioteket i Agder (2024). Bibliotekets fagside. Ressurser for ditt emne. Databaser og søkhjelp. Tips litteratur

Frivillighet - litteraturtips

Oppslagsverk

Offentlige publikasjoner

Rapporter - grå litteratur, oppsøk institusjoner eller søk Google

Nettsteder

Søk i ORIA - bøker, rapporter, artikler, studentoppgaver:  Eksempel

Søk i MEDLINE (via EBSCOhost) ... forskningsartikler, enkeltstudier og oppsummeringer, enksempel på søk: TI (volunteering AND (benefit * OR well-being OR health OR qol OR "quality of life")) LENKE til treff - noen treff nedenfor.

  • Jenkinson, C. E., Dickens, A. P., Jones, K., Thompson-Coon, J., Taylor, R. S., Rogers, M., … Richards, S. H. (2013). Is volunteering a public health intervention? A systematic review and meta-analysis of the health and survival of volunteers. BMC Public Health, 13, 773. https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-773​​
  • Anderson, N. D., Damianakis, T., Kröger, E., Wagner, L. M., Dawson, D. R., Binns, M. A., . . . The BRAVO Team. (2014). The benefits associated with volunteering among seniors: A critical review and recommendations for future research. Psychological Bulletin, 140(6), 1505-1533. http://dx.doi.org/10.1037/a0037610