Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

NEET. Neither in employment nor in education or training. Utenforskap

Neither in employment nor in education or training. Utenforskap. ungdom og Unge voksne utenfor skole og arbeidsliv.

NEET

NEET, "not in education, employment, or training ... a young person who is no longer in school and does not have a job or is not training to do a job" From Cambridge Dictionary, link 

"Unge som står utenfor skole og arbeid". Fra: Fyhn, T., Radlick, R. & Sveinsdottir, V. (2021). Unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning (NEET). En analyse av unge i NEET-kategorien. NORCE Helse. https://hdl.handle.net/11250/2770190 

Mascherini, M. & Ledermaier, S. (2016). Exploring the diversity of NEETs. Eurofound. https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/exploring-the-diversity-of-neets

Campbell Collaboration.

Youth futures foundation. 
"The map contains 658 studies that evaluate the effectiveness of youth employment and skills interventions. Of these, 390 are impact evaluation studies, 22 are systematic reviews and 246 are process evaluations"
Link: https://youthfuturesfoundation.org/our-work/identify/evidence-and-gap-map

Apunyo, R., White, H., Otike, C., Katairo, T., Puerto, S., Gardiner, D., Kinengyere, A. A., Eyers, J., Saran, A. & Obuku, E. A. (2022). Interventions to increase youth employment: An evidence and gap map. Campbell Systematic Reviews, 18(1), e1216. https://doi.org/10.1002/cl2.1216 

"The EGM will be updated on an annual bases" - link til Online interactive EGM, se lenken ovenfor

OECD

OECD (2023), "Youth not in employment, education or training (NEET)" (indicator), https://doi.org/10.1787/72d1033a-en 

https://youthfuturesfoundation.org/

Youth futures foundation. 
"The map contains 658 studies that evaluate the effectiveness of youth employment and skills interventions. Of these, 390 are impact evaluation studies, 22 are systematic reviews and 246 are process evaluations"
Link: https://youthfuturesfoundation.org/our-work/identify/evidence-and-gap-map

Apunyo, R., White, H., Otike, C., Katairo, T., Puerto, S., Gardiner, D., Kinengyere, A. A., Eyers, J., Saran, A. & Obuku, E. A. (2022). Interventions to increase youth employment: An evidence and gap map. Campbell Systematic Reviews, 18(1), e1216. https://doi.org/10.1002/cl2.1216 

"The EGM will be updated on an annual bases" - link til Online interactive EGM, se lenken ovenfor

 

Tilganger til treff fra søk databaser og abonnementsbelagte artikler krever tilkobling til UiA med VPN. Les mer

 

Web of Science (Core Collection),

Advanced search: 

TI=ord i tittel

TS= topic, ord "overalt" - ikke fulltekst, den finnes ikke i basen

NEAR/n = nærhetsoperator

Se søkeguiden

Merk at søket kun dekker begrepet NEET og ulike fraser for dette. Se ellers flere søkeord, se fanen søkeord

Link til søk

 

Avgrenset søk: Oversikter  AND ord for oversikter
link 

 

MEDLINE & EMBASE (Ovid)

 • Feltkoder etter søkestreng, ti,ab,kf (tittel, sammendrag, forfatters stikkord)
 • adj# = nærhet mellom søkeord

Link til søket,

Følg linken og søket kjøres. Klikk på EXPAND for å åpne alle søk. Klikk Display for å velge treff fra søk

 

 

Scopus

PRE/n

Første term må forekomme før den andre, et gitt antall ord er tillatt mellom ordene

Avansert søk: 

Feltkoden før søkestrengen, TITLE-ABS-KEY-AUTH = ord fra tittel, sammendrag, indeksord fra databasen, eller forfatters stikkord

Unge uten jobb eller skolegang

TITLE-ABS-KEY-AUTH ((youth* OR young* OR teenager* OR juvenil* OR adolescen*) PRE/1 ("NOT" OR "out" OR without OR "nor" OR "neither") PRE/2 ( work* OR education* OR employ* OR job* OR study OR studying OR studied OR school))

 

 

Unge uten arbeid, arbeidsløse:

TITLE-ABS-KEY-AUTH ((youth* OR young* OR teenager* OR juvenil* OR adolescen*) W/3 (unemploy* OR "out of work*"))

Se også søkeord i kunnskapsoppsummeringene

NEET

Forkortelser

NEET
NEETs
 

 ("neet" OR "neets")

 

Fraser:

"Neither In Employment nor In Education or Training"
"Neither in Employment, Education, nor Training"
"Neither Work nor Study"
"neither study nor work"
"Neither studying nor working"
"neither in active employment nor in education and training" 
"neither in employment nor education and training"

og mange flere...


"neither work nor school"
"neither in employment nor in education"

 

Flere fraser:

"out of work and school"


"Youth outside the labour force"
"youth at risk of limited employment"

og

"youth vulnerable*
"vulnerable* youth"

--

Videre termer for unemployment, not in work, og manglende utdanning, not in education, non educated

unemploy*
"out of work*"
"out of education"
"out of school"
"social* excluded"
disadvantaged
"not in work*
"not in employment"
"not in education"

...Videre ord som må kobles sammen med ungdom, utdanning, arbeid...

disadvantage(d)
Vulnerable
marginalised
margin(s)
excluded
barrier(s)
drop-out(s) - dropout(s)

 

Unge:

young* OR youth* OR adolescen* OR teenager* OR juvenil*

Norsk

"Unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning"

"Unge voksne utenfor skole og arbeidsliv"

"unge utenfor skole og arbeidsliv"

utenforskap

"unge på kanten"

 

Google - inkluder site og ev filtype (PDF)

site:no - filtype:pdf

Dansk

"Uden uddannelse og arbejde"
"borgere på kanten"
udsathed
"udsatte unge"
restgruppen

Google: site:dk 

Eksempel treff Google søk

 

Svensk

"unga som varken arbetar eller studerar"

Se også søkeord i kunnskapsoppsummeringene

Norge

 

SSB (2021, november) Unge som faller utenfor og deres inntektsutvikling. https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/inntekt-og-formue/artikler/unge-som-faller-utenfor-og-deres-inntektsutvikling

SSB. Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger. Oppdater 19. desember 2022, Neste 29. august. 2023. https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/tilknytning-til-arbeid-utdanning-og-velferdsordninger

Pettersen, M., Grini, K. H. & Normann, T. M. (2022). Personer i utenforskap 2015–2020. Hvor lenge er de utenfor og hvordan påvirker det inntekten? (Rapporter 2022/47). Statistisk sentralbyrå. https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/artikler/personer-i-utenforskap-20152020/ Å være utenfor» er her definert som å være verken sysselsatt, under ordinær utdanning eller deltaker på arbeidsmarkedstiltak. 

 

EU

 

Eurostat (2022, May.)Statistics on young people neither in employment nor in education or training. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training

 

OECD

 

OECD (2018). Investing in Youth. Norway. https://doi.org/10.1787/9789264283671-en

Chapter 5. Guaranteeing employment or training options for NEETs in Norway. 

OECD. (2017). Youth not in employment, education or training (NEET). https://doi.org/doi:https://doi.org/10.1787/72d1033a-en

se også siden Tiltak
 

 

Rapporter

Norge/Norden

 • Frøyland, K., Alecu, A. L., Ballo, J. G., Leseth, A., Sadeghi, T., Abdelzadeh, A., Anvik, C. H., Einarsdóttir, M., Gaini, F., Görlich, A., Julkunen, I. & Larsen, C. V. L. (2022). Inclusion of young people in school, work and society. A review of Nordic research literature (AFI-rapport; 2022:03). Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet - storbyuniversitetet. https://hdl.handle.net/11250/2984527
 • Frøyland, K., Ballo, J. G., Anne, L., Talieh, S., Abdelzadeh, A., Anvik, C. H., Alecu, A. I., Einarsdóttir, M., Gaini, F., Görlich, A., Julkunen, I. & Larsen, C. V. L. (2022). Inkludering av unge i skole, arbeid og samfunn – en sammenstilling av kunnskap fra nordisk forskning (Rapport; 2022:02). Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – storbyuniversitetet. https://hdl.handle.net/11250/2984178
  Fyhn, T., Radlick, R. & Sveinsdottir, V. (2021). Unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning (NEET). En analyse av unge i NEET-kategorien. NORCE Helse. https://hdl.handle.net/11250/2770190 Sammendrag: Denne rapporten presenterer resultatene fra et litteratursøk, en scoping review, for å kartlegge norske publikasjoner som omhandler unge som faller utenfor skole og arbeidsliv. ...
 • Jensen, T. P. & Andersen, H. L. (2012). Virker aktivering for udsatte unge? En vidensopsamling om effekten af  beskæftigelsesindsatser rettet mod udsatte unge. KORA. Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning,. https://viden.sl.dk/media/5350/virker_aktivering_for_udsatte_unge.pdf
   

Internasjonale

 • Thomas, J., Vigurs, C., Oliver, K., Suarez, B., Newman, M., Dickson, K. & Sinclair, J. (2008). Targeted youth support: Rapid Evidence Assessment of effective early interventions for youth at risk of future poor outcomes. EPPI-Centre, Social Science Research Unit, Institute of Education, University of London. https://eppi.ioe.ac.uk/cms/Default.aspx?tabid=2417
 • McGirr, M. (2019). Not just about NEETs: a rapid review of evidence on what works for youth at risk of limited employment. Wellington, New Zealand: Ministry of Education. http://hdl.voced.edu.au/10707/509207
 • Campbell: 
  • Youth futures foundation. "The map contains 658 studies that evaluate the effectiveness of youth employment and skills interventions. Of these, 390 are impact evaluation studies, 22 are systematic reviews and 246 are process evaluations"
   Link:https://youthfuturesfoundation.org/our-work/identify/evidence-and-gap-map
  • Apunyo, R., White, H., Otike, C., Katairo, T., Puerto, S., Gardiner, D., Kinengyere, A. A., Eyers, J., Saran, A. & Obuku, E. A. (2022). Interventions to increase youth employment: An evidence and gap map. Campbell Systematic Reviews, 18(1), e1216. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/cl2.1216 
  • Kluve, J., Puerto, S., Robalino, D., Romero, J. M., Rother, F., Stöterau, J., Weidenkaff, F. & Witte, M. (2017). Interventions to improve the labour market outcomes of youth: A systematic review of training, entrepreneurship promotion, employment services and subsidized employment interventions. Campbell Systematic Reviews, 13(1), 1-288. https://doi.org/https://doi.org/10.4073/csr.2017.12  Evidence Gap Map: https://gapmaps.3ieimpact.org/evidence-maps/youth-employment-evidence-gap-map
  • Filges, T., Dalgaard, N. T. & Viinholt, B. C. A. (2022). Outreach programs to improve life circumstances and prevent further adverse developmental trajectories of at-risk youth in OECD countries: A systematic review. Campbell Systematic Reviews, 18(4), Artikkel e1282. https://doi.org/10.1002/cl2.1282 
    

Tidsskriftartikler

 • Mawn, L., Oliver, E. J., Akhter, N., Bambra, C. L., Torgerson, C., Bridle, C. & Stain, H. J. (2017). Are we failing young people not in employment, education or training (NEETs)? A systematic review and meta-analysis of re-engagement interventions. Systematic Reviews, 6, Artikkel 16. https://doi.org/10.1186/s13643-016-0394-2 
 • Hart, A., Psyllou, A., Eryigit-Madzwamuse, S., Heaver, B., Rathbone, A., Duncan, S. & Wigglesworth, P. (2020). Transitions into work for young people with complex needs: a systematic review of UK and Ireland studies to improve employability. British Journal of Guidance & Counselling, 48(5), 623-637. https://doi.org/10.1080/03069885.2020.1786007 
 • Gariepy, G., Danna, S. M., Hawke, L., Henderson, J. & Iyer, S. N. (2022). The mental health of young people who are not in education, employment, or training: a systematic review and meta-analysis. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 57(6), 1107-1121. https://doi.org/10.1007/s00127-021-02212-8
 • Thompson, J. L., Holloway, K., Karyczak, S., Serody, M. R., Lane, I. A., Ellison, M. L., Gill, K. J., Davis, M. & Mullen, M. G. (2022). Evaluating Educational and Employment Services for Young People With Psychiatric Conditions: A Systematic Review. Psychiatric Services, 73(7), 787-800. https://doi.org/10.1176/appi.ps.202000033 
 • Tayfur, S. N., Prior, S., Roy, A. S., Fitzpatrick, L. I. & Forsyth, K. (2021). Adolescent psychosocial factors and participation in education and employment in young adulthood: A systematic review and meta-analyses. Educational Research Review, 34, Artikkel 100404. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2021.100404
 • Kluve, J., Puerto, S., Robalino, D., Romero, J. M., Rother, F., Stöterau, J., Weidenkaff, F. & Witte, M. (2019). Do youth employment programs improve labor market outcomes? A quantitative review. World Development, 114, 237-253. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.10.004 
 • Probyn, K., Engedahl, M. S., Rajendran, D., Pincus, T., Naeem, K., Mistry, D., Underwood, M. & Froud, R. (2021). The effects of supported employment interventions in populations of people with conditions other than severe mental health: a systematic review. Primary Health Care Research and Development, 22, Artikkel e79. https://doi.org/10.1017/s1463423621000827  
 • Saltkjel, T., Andreassen, T. A., Helseth, S. & Minas, R. (2023). A scoping review of research on coordinated pathways towards employment for youth in vulnerable life situations. European Journal of Social Work, 26(1), 66-78. https://doi.org/10.1080/13691457.2021.1977249 se også Andreassen, T. A., Breit, E. & Saltkjel, T. (2020). Research approaches to networked employment services: A systematic review. Social Policy & Administration, 54(7), 1179-1197. https://doi.org/10.1111/spol.12597 
 • Celume, M. P. & Korda, H. (2022). Three decades of interventions for the unemployed - review of practices between 1990 and 2020 and their effects on (re) employment competencies. Education and Training, 64(2), 230-243. https://doi.org/10.1108/et-02-2021-0053 
 • Lindsay, S., L, R. H. & Fellin, M. (2016). A systematic review of mentorship programs to facilitate transition to post-secondary education and employment for youth and young adults with disabilities. Disability and Rehabilitation, 38(14), 1329-1349. https://doi.org/10.3109/09638288.2015.1092174
 • Lindsay, S., Cagliostro, E., Albarico, M., Srikanthan, D. & Mortaji, N. (2018). A Systematic Review of the Role of Gender in Securing and Maintaining Employment Among Youth and Young Adults with Disabilities. J Occup Rehabil, 28(2), 232-251. https://doi.org/10.1007/s10926-017-9726-x 
 • Farre, A., Lunt, L., Lee, R., Verstappen, S. & McDonagh, J. E. (2023). Addressing education and employment outcomes in the provision of healthcare for young people with physical long-term conditions: A systematic review and mixed methods synthesis. Patient Education and Counseling, 112, 107765. https://doi.org/10.1016/j.pec.2023.107765 
 • Bond, G. R., Al-Abdulmunem, M., Marbacher, J., Christensen, T. N., Sveinsdottir, V. & Drake, R. E. (2023). A Systematic Review and Meta-analysis of IPS Supported Employment for Young Adults with Mental Health Conditions. Administration and Policy in Mental Health, 50(1), 160-172. https://doi.org/10.1007/s10488-022-01228-9
 • Gmitroski, T., Bradley, C., Heinemann, L., Liu, G., Blanchard, P., Beck, C., Mathias, S., Leon, A. & Barbic, S. P. (2018). Barriers and facilitators to employment for young adults with mental illness: a scoping review. BMJ open, 8(12), e024487. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-02448


Youth - increase youth employment. Active labor market programmes/policies

 • Apunyo, R., White, H., Otike, C., Katairo, T., Puerto, S., Gardiner, D., Kinengyere, A. A., Eyers, J., Saran, A. & Obuku, E. A. (2022). Interventions to increase youth employment: An evidence and gap map. Campbell Systematic Reviews, 18(1), e1216. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/cl2.1216 
 • Celume, M. P. & Korda, H. (2022). Three decades of interventions for the unemployed - review of practices between 1990 and 2020 and their effects on (re) employment competencies. Education and Training, 64(2), 230-243. https://doi.org/10.1108/et-02-2021-0053 
 • Simoes, F., Erdogan, E., Muratovic, M. & Sik, D. (2022). Scrutinising the Exceptionalism of Young Rural NEETs: A Bibliometric Review. Youth & Society, 54(2_SUPPL), 8S-28S. https://doi.org/10.1177/0044118x211040534 
 • Kluve, J., Puerto, S., Robalino, D., Romero, J. M., Rother, F., Stöterau, J., Weidenkaff, F. & Witte, M. (2017). Interventions to improve the labour market outcomes of youth: A systematic review of training, entrepreneurship promotion, employment services and subsidized employment interventions. Campbell Systematic Reviews, 13(1), 1-288. https://doi.org/https://doi.org/10.4073/csr.2017.12 
 • Kluve, J., Puerto, S., Robalino, D., Romero, J. M., Rother, F., Stöterau, J., Weidenkaff, F. & Witte, M. (2019). Do youth employment programs improve labor market outcomes? A quantitative review. World Development, 114, 237-253. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.10.004 
 • Vooren, M., Haelermans, C., Groot, W. & Maassen van den Brink, H. (2019). The Effectiveness of Active Labor Market Policies: A Meta-Analysis. Journal of Economic Surveys, 33(1), 125-149. https://doi.org/10.1111/joes.12269 
 • Fialho, P. M. M., Dragano, N., Reuter, M., Deindl, C., Schleberger, S., Metzendorf, M., Hoffmann, S., Diehl, K., Wachtler, B., Schuttig, W., Herke, M., Richter, M. & Pischke, C. R. (2022). School-to-work and school-to-university transition and health inequalities among young adults: a scoping review. BMJ open, 12(7), Artikkel e058273. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-058273 
 • Hardoy, I., Røed, K., von Simson, K. & Zhang, T. (2017). Effekter av arbeidsmarkedspolitikk rettet mot ungdom i Nord-Europa – en meta-analyseSøkelys på arbeidslivet, 34(3), 167-181. https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2017-03-02 

Protokoller

 • Flynn, P., McCauley, V., Mujčinović, A., Radović, V., Bojnec, S. & Simões, F. (2022). Rapid Evidence Assessment Protocol for the Meta-Analysis of Initiatives, Interventions and Programmes That Target Rural NEETs. Social Sciences, 11(8). https://doi.org/10.3390/socsci11080362 
 • Poutanen, J., Joensuu, M., Unkila, K. & Juvonen-Posti, P. (2022). Sustainable employability in Supported Employment and IPS interventions in the context of the characteristics of work and perspectives of the employers: a scoping review protocol. BMJ open, 12(6), Artikkel e058413. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-058413

 

Campbell Collaboration: Youth futures foundation. 
"The map contains 658 studies that evaluate the effectiveness of youth employment and skills interventions. Of these, 390 are impact evaluation studies, 22 are systematic reviews and 246 are process evaluations"
Link:https://youthfuturesfoundation.org/our-work/identify/evidence-and-gap-map

Se også fanen Kunnskapsoppsummeringer. Se også siden Tiltak

Norge

"utenfor arbeid, opplæring og utdanning"

"utenfor skole og arbeidsliv" 

utenforskap

utsatte unge

 

 

Antonsen, K. M. & Waldahl, R. H. (2017). Vi utgjør en forskjell. Det er jeg sikker på. Om oppfølgingstjenesten i Sogn og Fjordane (Arbeidsnotat nr. 1009/2017).  Nordlandsforskning. https://hdl.handle.net/11250/2727353
Frøyland, K., Alecu, A. L., Ballo, J. G., Leseth, A., Sadeghi, T., Abdelzadeh, A., Anvik, C. H., Einarsdóttir, M., Gaini, F., Görlich,

A., Julkunen, I. & Larsen, C. V. L. (2022). Inclusion of young people in school, work and society. A review of Nordic research literature (AFI-rapport; 2022:03). Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet - storbyuniversitetet. https://hdl.handle.net/11250/2984527

 

Frøyland, K., Ballo, J. G., Anne, L., Talieh, S., Abdelzadeh, A., Anvik, C. H., Alecu, A. I., Einarsdóttir, M., Gaini, F., Görlich, A., Julkunen, I. & Larsen, C. V. L. (2022). Inkludering av unge i skole, arbeid og samfunn – en sammenstilling av kunnskap fra nordisk forskning (Rapport; 2022:02). Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – storbyuniversitetet. https://hdl.handle.net/11250/2984178

 

Kann, I. C. & Sutterud, L. (2017). Utenforskap og trygdeordningenes rolle: sikkerhetsnett eller hvilepute? (Arbeid og velferd, 3:2017). NAV. https://arbeidogvelferd.nav.no/journal/2017/3/m-43/Utenforskap_og_trygdeordningenes_rolle:_sikkerhetsnett_eller_hvilepute

 

Hardoy, I., Røed, K., von Simson, K. & Zhang, T. En komparativ analyse av effekter av innsats for å inkludere utsatte unge i arbeid i Norden (Rapport 2016:13). Institutt for samfunnsforskning. http://hdl.handle.net/11250/2442577 

 

Inger Lise Skog Hansen, and, R. S. J. & Hansen, H. C. (2021). Mind the gap! Nordic 0–24 collaboration on improved services to vulnerable children and young people. Final report from the process evaluation (Fafo-report 2020:21). FAFO. https://www.fafo.no/zoo-publikasjoner/mind-the-gap

 

FoU institutter:

Arbeidsforskningsinstituttet Link til ODA Open Digital Archive

FAFO publikasjoner Link

Institutt for samfunnsforskning Link publikasjoner

 

Danmark

"Uden uddannelse og arbejde"
udsathed
restgruppen

"unge på kanten"

 

Epinion, Metrica & Center for Ungdomsforskning (CeFU). (2020). Slutevaluering af RCT-forsøget Job-bro til Uddannelse. https://star.dk/om-styrelsen/publikationer/2021/06/slutevaluering-af-rct-forsoeget-job-bro-til-uddannelse/

Görlich, A., Katznelson, N., Hansen, N.-H. M., Rosholm, M. & Svarer, M. (2016). Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde. Center for Ungdomsforskning. https://www.cefu.dk/emner/publikationer/publikationer/hvad-virker-ledige-unges-vej-til-uddannelse-og-arbejde-evaluering-af-brobygning-til-uddannelse.aspx

 

Bolvig, I., Jeppesen, T., Kleif, H. B., Østergaard, J., Iversen, A., Broch-Lips, N., Jensen, N. L. & Thodsen, J. (2019). Unge uden job og uddannelse – hvor mange, hvorfra, hvorhen og hvorfor? En kortlægning af de udsatte unge i NEET-gruppen. VIVE – Viden til Velfærd. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. https://www.vive.dk/media/pure/14561/3641625

 

Rådet for Ungdomsuddannelser. (201?). International desk research om restgruppen. https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/publikationer/tvaergaaende/2016-raadet-for-ungdomsuddannelser-international-desk-research-om-restgruppen.pdf

 

Katznelson, N., Jørgensen, H. E. D. & Sørensen, N. U. (2015). Hvem er de unge på kanten af det danske samfund. Aalborg Universitetsforlag. https://aauforlag.dk/produkt/e-boeger/hvem-er-de-unge-pa-kanten-af-det-danske-samfund 

CEFU, Center for ungdomsforskning https://www.cefu.dk/

 

Sverige

Krona, T., Borén, L., Forsavall, M., Steen, A., Jonsson, A., Nivåker, M., Lindgren, S. & Mellberg, C. (2021). Ungdomar som riskerar långtidsarbetslöshet. Återrapportering till regeringen 2021-04-15. Arbetsförmedlingen. https://arbetsformedlingen.se/om-oss/var-verksamhet/styrning-och-resultat/aterrapportering/ungdomar-som-riskerar-langtidsarbetsloshet 

Delegationen för unga och nyanlända till arbete. (2023). På egna ben. Utvecklad samverkan för individers etablering på arbetsmarknaden (SOU 2023:7). https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/02/sou-20237/

 

Finland

Mertanen, K. (2020). Not a Single One Left Behind : Governing the ’youth problem’ in youth policies and youth policy implementations [Doctoral dissertation, University of Helsinki,]. http://hdl.handle.net/10138/320548

 

Norden

Karsldóttir, A., Cuadrado, A., Gaini, F., Jungsberg, L. & Vetergård, L. O. (2019). Enabling vulnerable youth in rural areas not in education, employment or training (Nordregio Report 2019:8).  Nordregio. https://nordregio.org/publications/enabling-vulnerable-youth-in-rural-areas-not-in-education-employment-or-training/

UK

Becci Newton et al. (2014). The Youth Contract for 16-17 year olds not in education, employment or training evaluation. Institute for Employment Studies.   https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/354706/RR318A_-_The_youth_contract_for_16-_to_17-year-olds_not_in_education__employment_or_training_evaluation.pdf

Tanner, E., Purdon, S., D’Souza, J. & Finch, S. (2009). Activity Agreement Pilots Quantitative Evaluation (Research Report No DCSF-RR096). National Centre for Social Research, Published by the Department for Children, Schools and Families. https://dera.ioe.ac.uk/id/eprint/11342/1/DCSF-RR096.pdf

EU

Santos-Brien, R. (2018). Effective outreach to NEETs. Experience from the ground. European Commision. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ce7e7e0d-c5ec-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-e

EPPI oversikter:

Link Google søk

 • Mertanen, K. (2020). Not a Single One Left Behind : Governing the ’youth problem’ in youth policies and youth policy implementations [Doctoral dissertation, University of Helsinki,]. http://hdl.handle.net/10138/320548
  McGirr, M. Employability Development Theory: Policy Implications for Supporting Youth at Risk of Limited Employment (YARLE) [Doctoral Theses,Victoria University of Wellington]. http://hdl.handle.net/10063/9306

 Agder fylkeskommune. Ung Support ("supported employment"). Ung Support er et fem-årig innovasjonsprosjekt som skal gi ny kunnskap om utenforskap blant unge. Link

Kristiansand kommune: Flere i arbeid. link