Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Folkehelse

Universitetsbiblioteket i Agder (2024). Bibliotekets fagside. Ressurser for ditt emne. Databaser og søkhjelp. Tips litteratur

Mental health - Oppslagsverk, leksika og ordbøker - statistikk

Fysisk aktivitet- psykisk helse

Ungdom

Se fanen Ungdom og ...

Empowerment

Gulbrandsen, P. (2000). Styrking – det rette norske begrep for empowerment? Tidsskrift for den  Norske Lægeforening, 120, 2330. https://tidsskriftet.no/2000/08/sprakspalten/styrking-det-rette-norske-begrep-empowerment

World Health Organization. (2021). Health Promotion Glossary of Terms 2021. WHO. https://www.who.int/publications/i/item/9789240038349 

Bridges, J. F. P., Loukanova, S. & Carrera, P. (2008). Patient Empowerment in Health Care. I H. K. Heggenhougen (Red.), International Encyclopedia of Public Health (s. 17-28). Oxford: Academic Press.

Fetterman, D. M. (2015). Empowerment Evaluation. I J. D. Wright (Red.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (s. 577-583). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.10572-0 

Helsedirektoratet. (2018). Styrkebasert tilnærming i lokalt folkehelsearbeid (Rapport IS-2721) - Lenke