Skip to main content

Folkehelse

Bibliotekets fagside, ressurser for ditt fag/emne

Livsstil og helseatferd

Flere aktuelle artikler i International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences

Søk i ORIA - let på hylla, eksempel nummer 613

Helsekommunikasjon

Se flere bøker i biblioteket 

Søk etter forskningsartikler

Søk etter oppsummert forsking

Ernæring

Helse og plan - Helomplan.no

Lokalsamfunn- planlegging, Søk i ORIA, 307.1

Psykisk helse og rus

Søk i ORIA

Hylleplassering

Barnefattigdom

Begreper Barn som lever i fattigdom - lavinntekt

 

  • Barn som opplever fattigdom
  • Barn som lever i familier med dårlig råd
  • Barn som vokser opp i familier med risiko for å oppleve fattigdom
  • Barn som lever i familier med lav sosioøkonomisk status
  • Fattigdom i barnefamilier
  • Barn i lavinntektsfamilier
  • Barn i familier med vedvarende lavinntekt

 

Hentet fra, s. 12 Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (2017). Barn som lever i fattigdom. Rapport om arbeidet med regjeringens strategi 2015–2017. https://www.bufdir.no/globalassets/global/Barn_som_lever_i_fattigdom.pdf