Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Folkehelse

Universitetsbiblioteket i Agder (2024). Bibliotekets fagside. Ressurser for ditt emne. Databaser og søkhjelp. Tips litteratur

Før du starter søk, sørg for at du er tilkoblet UiA med eduVPN. se mer informasjon

Søk - Finn - Bestill

ORIA biblioteksøket

I ORIA  finner du, bøker, fag- og forskningsartikler, tidsskrifter, oppslagsverk, studentoppgaver, musikk og filmer, m.m. 

ORIA  er god å bruke når du

vil finne tilgang til kjente bøker og artikler,

trenger bøker eller studentoppgaver om et emne -

foreta enkle emnesøk på artikler.

 bestille lån og kopier dersom dokumentet ikke er tilgjengelig på din bibliotekavdeling. Se informasjon på bibliotekets nettsider for bestillinger/reservere dokumenter som ikke finnes ved ditt bibliotek: Lån og bestillinger, Søk, finn og bestill

 

Film: Å finne ukjente dokumenter (bøker /artikler) om et emne via søk i ORIA

Merk følgende

  • MEDLINE er hoved database innen medisin og helsefaglige emner. Databasen dekker opplysninger om ca 28 millioner artikler publisert i ca 6000 tidsskrifter fra 1946 og fremover. Du kan lese mer om innholdet. Gå til  National library of Medicine
  • MEDLINE kan søkes via flere ulike søkegrensesnitt (databaseverter), som EBSCOhost, Ovid og PubMed, Se nedenfor filmer med eksempel på søk i baser via EBSCOhost og PubMed. Se nettstedet mesh.uia.no for tips til engelske søkeord

  • EBSCOhost databasevert dekker også flere andre databaser: Academic Search Complete (Tverrfaglig), CINAHL (sykepleie, og tilgrensende fagområder som fysioterapi, ergoterapi, ernæring),  SPORTDisucs (Idrett), SocINDEX (Sosiologi), Social Work Abstract, ERIC (Pedaogogikk. Undervisning. Skolevesen).

Velg databaser

Eksempel på søk i database via EBSCOhost

Eksemepel på basic søk i PubMed (en film fra Welch Medical Library)

Oppslagsverk "inneholder spesialisert informasjon og har bibliografier (lister over bøker, artikler og andre kilder), hvor du kan finne mer stoff om emnet. Bakgrunnsinformasjon kan hjelpe deg å forstå hvordan et fagområde er delt inn, og det blir lettere å avgrense emnet ditt." sitat VIKO

Kunnskaspbasert helsefaglige oppslagsverk gir deg en rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander

Se eksempler oppslagsverk

En systematisk oversikt er en litteraturstudie der forfatterne har brukt en systematisk og tydelig framgangsmåte for å finne, velge ut, vurdere og oppsummere all forskning om et definert forskningsspørsmål (vanligvis om effekt av tiltak). S. 7 i  Slik oppsummer vi forskning

Du finner oversikter utgitt av ulike institusjoner og organisasjoner, se nettsteder og databaser nedenfor. Men de fleste oversikter blir publisert i tidsskrifter - disse kan du finne på samme måte som du søker original studier (resultat fra et enkelt forskningsprosjekt) i databaser som  CINAHL og MEDLINE.

Les mer 

En rask måte er å søke via Epistemonikos databasen, som samler oversikter fra flere andre databaser. Se ellers A-Å liste nedenfor

ORIA dekker også studentoppgaver. Søk og bruk filter for materialtype for studentoppgaver etter søket, se til høyre i trefflisten. Du finner også studentoppgaver via Google Scholar. Søk masteroppgave, eller bacheloroppgave, sammen med ord for ditt tema

Master's theses in Public Health Science - Universitetet i Agder-

Master og bacheloroppgaver andre Universitet