Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Folkehelse

Bibliotekets fagside, ressurser for ditt fag/emne: Folkehelse. Se eventuelt Idrett og kroppsøveing https://libguides.uia.no/idr eller ernæring. https://libguides.uia.no/ern

Litteratursøking - Tilgang utenfor universitetsområdet: Logg på eduVPN

 

Før du starter å søke - sørg for at du er tilkoblet UiA nettet.  Logg på  eduVPN ( Se informasjon om hvordan du logger på)

Demonstrasjon

Tilkobling mot UiA - eduVPN - MAC 

ORIA - biblioteksøket

ORIA biblioteksøket

  • I ORIA  finner du, bøker, fag- og forskningsartikler, tidsskrifter, oppslagsverk, studentoppgaver, musikk og filmer, m.m. 
  • ORIA  er god å bruke når du
    • vil finne tilgang til kjente bøker og artikler,
    • trenger bøker eller studentoppgaver om et emne -
    • foreta enkle emnesøk på artikler.
    •  bestille lån og kopier dersom dokumentet ikke er tilgjengelig på din bibliotekavdeling.

Se ellers siden Søkeveiledninger for tips til søk

Systematiske oversikter

En forskningsoppsummering vil si å sammenfatte de relevante forskningsresultatene som foreligger på et gitt tidspunkt. "Systematisk oppsummering av forskning kjennetegnes ved en systematisk ogeksplisitt framgangsmåte i å formulere spørsmål, søke etter litteratur, vurdere,sammenstille og presentere den forskningsbaserte kunnskapen"  I Slik oppsummer vi forskning

De flerste systematiske litteraturoversiktene blir publisert som artikler tidsskrifter - og søkbare via databaser som MEDLINE, CINAHL, Scopus etc - som vil ha en hovedvekt på orginalstudier (enkeltstudier). Avgrens søket ditt til oversikter. 

MEDLINE - søk forskningsartikler

Database innen medisin, helsefaglige emner, sykepleie. Innholder opplysninger om ca 25 millioner artikler publisert i ca 6000 idsskrifter fra 1946 og fremover. Les mer om databasen på National library of Medicine som er ansvarlig for innholdet

Søkegrensesnitt

EBSCOhost og Ovid MEDLINE versjonene dekker alt innholdet i PubMed. Via EBSCOhost finner du flere mulige databaser å søke i - feks. SPORTDiscus (idrett og fysisk aktivitet), Academic Search Complete (tverrfaglig dekning), SocINDEX (sosiologi),  og ERIC (undervisning, pedaogogikk) 

Gå til EBSCOhost - velg database

Se siden Søkeveiledninger for tips til søk

Finn forskning - ofte bruke databaser

Forskningsartikler

Velg database via EBSCOhost lenken ovenfor, eller velg spesifikk database nedenfor. EBSCOhost er en databasevert som tilbyr flere databser i samme søkegrensesnitt. Du kan søke i en enkelt database eller flere samtidig. Merk at databasen MEDLINE kan søkes via flere ulike søkegrensesnitt (databaseverter), som EBSCOhost, Ovid og PubMed 

Oppslagsverk

Kunnskapsbaserte  kliniske oppslagsverk, gir rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, årsaker, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander (Norsk elektronisk legehåndbok, UpToDate, BMJ Best practice). Se også andre faglige oppslagsverk - encyclopedia som International Encyclopedia of the Social & Behavioral Scinces) 

Retningslinjer

"Nasjonale faglige retningslinjer blir gitt på områder med behov for nasjonal normering... Anbefalingene er relatert til pasienter og befolkning... Helsedirektoratet har et lovfestet mandat til å utgi nasjonale faglige retningslinjer.... Utredningen tar utgangspunkt i det metodiske rammeverket Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer, Helsedirektoratet 2012"  Les mer

En betydelig del av arbeidet med å utarbeide retningslinjer er å samle all relevant forskningsbasert kunnskap innen det aktuelle området. Søk skal gjøres systematisk, med en tydelig problemstilling og definerte kriterier for inklusjon og eksklusjon (Helsedirektoratet, 2012, punkt 3.3., s. 25)

Sjekklister kritisk vurdering av forskningsartikler

Sjekklister kritisk vurdering av forskningsartikler

se eventuelt flere mulige nedenfor

Les mer om kritisk vurdering​​​Kritisk vurdering - nettkurs Kunnskapsbasert praksis/Helsebiblioteket.