Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Folkehelse

Bibliotekets fagside, ressurser for ditt fag/emne: Folkehelse. Se eventuelt Idrett og kroppsøveing https://libguides.uia.no/idr eller ernæring. https://libguides.uia.no/ern

Finn bøker i biblioteket

Søk i ORIA, eller ta en kikk i våre hyller:

Helsefremmende arbeid: 613

 • Ernæring: 613.2
 • Fysisk aktivitet: 613.7
 • Helsepsykologi og helseatferd: 616.0019
 • Forebyggende medisin 614
 • Rehabilitering, helsevesen : 362.1786


Offentlig administrasjon 350-369, 307

 • Helsetjenester: 362.1
 • Psykisk helsevern: 362.2 -
 • Rusomsorg: 362.29
 • Rehabiltering: 362.1768
 • Governmentality,  320.011
 • Lokalsamfunn, planlegging og utvikling 307.1

Medisinsk sosiologi: 306.461

Barn og unge:

 • psykologi: 155.4
 • sosiologi, 305.23
 • barnehage: 372.21
 • mat og helse i skolen - fagdidaktikk: 372.373
 • helsefremmende arbeid, 613.04
 • pediatri, 618.92

Eldre:

 • psykologi: 155.67
 • sosiologi, 305.26
 • eldreomsorg, 362.6
 • sykehjem 362.16
 • helsefremmende arbeid, 613.04
 • geriatri -medisin, 618.97

Kronisk sykdom:

 • psykologi, 155.916
 • medisin, 616.047
 • helsepsykologi: 616.0019
 • Stress: psykologi, 155.9042