Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Folkehelse

Universitetsbiblioteket i Agder (2024). Bibliotekets fagside. Ressurser for ditt emne. Databaser og søkhjelp. Tips litteratur

Finn bøker i biblioteket

Søk i ORIA, eller ta en kikk i våre hyller:

Via ORIA bestiller du også lån og kopier av dokumenter (bøker, artikler) som ikke finnes tilgjengelig for din bibliotek avdeling

Helsefremmende arbeid: 613

 • Ernæring: 613.2
 • Fysisk aktivitet: 613.7
 • Helsepsykologi og helseatferd: 616.0019
 • Forebyggende medisin 614
 • Rehabilitering, helsevesen : 362.1786
 • Lokalsamfunn, planlegging og utvikling 307.1


Offentlig administrasjon 350-369, 307

 • Helsetjenester: 362.1
 • Psykisk helsevern: 362.2 -
 • Rusomsorg: 362.29
 • Rehabiltering: 362.1768
 • Governmentality,  320.011
 • Lokalsamfunn, planlegging og utvikling 307.1

Medisinsk sosiologi: 306.461

Lokalsamfunn

 • Lokalsamfunn, planlegging og utvikling 307.1

Barn og unge:

 • psykologi: 155.4
 • sosiologi, 305.23
 • barnehage: 372.21
 • mat og helse i skolen - fagdidaktikk: 372.373
 • helsefremmende arbeid, 613.04
 • pediatri, 618.92

Eldre:

 • psykologi: 155.67
 • sosiologi, 305.26
 • eldreomsorg, 362.6
 • sykehjem 362.16
 • helsefremmende arbeid, 613.04
 • geriatri -medisin, 618.97

Kronisk sykdom:

 • psykologi, 155.916
 • medisin, 616.047
 • helsepsykologi: 616.0019
 • Stress: psykologi, 155.9042