Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Filosofi

VELKOMMEN!

På disse fagsidene presenterer vi et utvalg ressurser som kan være spesielt relevante og nyttige for deg som studerer, underviser eller forsker på filosofi. I lenkene ovenfor finner du informasjon om forskningsmetoder, litteratursøk, kildehenvisninger, akademisk skriving, databaser med ny historisk forskning, lenker til nasjonale og internasjonale fagnettverk, og andre arkiver og kildesamlinger. I de generelle ressursene finner du lenker til Kildekompasset, Skrivestua, EndNote og mye annet.

Vi utvikler stadig samlingen i samråd med fagmiljøet, og forsøker å være særlig sterke på teknologiens filosofi, metafysikk, etikk, religionsfilosofi, psykologiens filosofi og miljøfilosofi. Her finner du blant annet databaser med tilgang til ny filosofisk forskning, lenker til nasjonale og internasjonale fagnettverk og andre kildesamlinger. Du finner også lenker til informasjon om forskningsmetoder, litteratursøk, kildehenvisninger, akademisk skriving, bruk av bilder, og Open Science. Vår unike Ro-samling inneholder mye materiale om nyere amerikansk historie, med særlig vekt på etterkrigstidens protestbevegelser, neo-konservatisme, imperialisme og afroamerikansk historie. Husk at vi også har mange ikke-digitaliserte tidsskrifter – du finner disse ved å søke på tidsskrifttittel i bibliotekskatalogen Oria.

Nye bøker for filosofifagene