Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Filosofi

Nyttige nettressurser

Senter for medisinsk etikk

Senter for medisinsk etikk (SME) jobber med medisinsk og helsefaglig etikk gjennom forskning, undervisning og formidling - alt fra konkrete etiske dilemma i møtet med den enkelte pasient til forskningsetikk og teoretisk filosofi og etikk.

Senter for økologisk økonomi og etikk

Senter for økologisk økonomi og etikk fokuserer på problemstillinger som ligger i skjæringsfeltet mellom økonomi, natur og kultur.

Bergen Centre for Ethics and Priority Setting in Health (BCEPS)

BCEPS aims to understand and promote ethically acceptable, fair, and efficient priority setting in national health systems. 

De nasjonale forskningsetiske komiteene

De nasjonale forskningsetiske komiteene skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer.

Senter for likestilling

Senter for likestilling ved Universitetet i Agder skal samle og styrke forskning og kompetanse på likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling på dette feltet og være en drivkraft for økt likestilling i regionen.