Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EndNote

EndNote brukerstøtte. Guide fra biblioteket

Idunn - Eksport av treff til EndNote bibliotek

Gå til Idunn.no - https://www.idunn.no/ - utfør søk

  • Ha ditt EndNote bibliotek åpent
  • Klikk på tittel du ønsker å sende til EndNOte
  • Velg Ikonet View Citatations
  • Velg formatet RIS
  • Klikk deretter på Export