Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sosiologi og sosialt arbeid

Bibliotekets fagside, ressurser for ditt emne

Our Library is primarily an information resource for students & staff at the University of Agder.

Search for library resources in ORIA:

 

 

EBSCOhost samsøk i flere databaser
 

 

EBSCOhost er en flerfaglig databasevert med flere fagspesifikke databaser. Academic search complete er tverrfaglig, Atla er for religion og MLA er for språk og litteratur, etc. Velg de databasene du ønsker å søke i ved å klikke på "choose databases" når du er inne i EBSCOhost

Google Scholar Search

Google Scholar gjør svært omfattende søk i bøker, artikler, konferanser o.l., og kan være et nyttig supplement til søk i databaser. Vær imidlertid oppmerksom på at Google ikke oppgir hvilke kriterier for faglighet som gjelder for søkeresultatene. 

Ressurser for oppgaveskriving

Studieteknikk

Lær om strategisk tidsbruk, effektiv lesing, og andre gode læringsstrategier.