Skip to main content

Visuelle og sceniske fag

Fagside for studenter og ansatte på Institutt for visuelle og sceniske fag med guiding til bibliotekbaser og kunstfaglige nettsider

På biblioteket

​Bøker om teater og drama finner du i 2. etg på biblioteket i Kristiansand på hylle nr. 60. De begynner med Dewey nr 792.
Nye tidsskrifter finnes også i 2. etasje sammen med bøkene på hylle nr. 60. Eldre hefter finner du i underetasjen.

Men husk! - Mest finner du elektronisk med lenker fra biblioteksbasen Oria!

Håndbøker og oppslagsverk om teater

Nettsider om teater