Skip to main content

HELIDR-DR (Ph.d)

Bibliotekets fagside for PhD studenter Fakultet for helse- og idrettsvitenskap/Library subject guide. Databases, books,articles etc

Helsedata.no

Helsedata.no hjelper deg å finne datakilder og å søke om tilgang til helseopplysninger til forskning, helseanalyse, kvalitetsarbeid i helsetjenestene, redaksjonelt arbeid, utvikling av legemidler eller andre helserelaterte prosjekter. Gå til helsedata.no

Plan S

PLAN S

Plan S. Making full and immediate Open Access a reality/cOALition S: https://www.coalition-s.org/

Mer informasjon

Kontakt Open Science koordinator UiA: Igor Goncharenko

Data sharing and management