Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

HELIDR-DR (PhD students)

Library subject page. PhD students Health/Sport

Plan S

PLAN S

Plan S. Making full and immediate Open Access a reality/cOALition S: https://www.coalition-s.org/

Se mer informasjon om publiseringskanaler og oppfyllelse av kriterier til  Plan S.  Se https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside 

Open Science coordinator UiA: Igor Goncharenko and Matthias Pintsch

Data sharing and management

Helsedata.no

Helsedata.no hjelper deg å finne datakilder og å søke om tilgang til helseopplysninger til forskning, helseanalyse, kvalitetsarbeid i helsetjenestene, redaksjonelt arbeid, utvikling av legemidler eller andre helserelaterte prosjekter. Gå til helsedata.no