Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

HELIDR-DR (PhD students)

Library subject page. PhD students Health/Sport

Plan S

PLAN S

Plan S. Making full and immediate Open Access a reality/cOALition S: https://www.coalition-s.org/

Se mer informasjon om publiseringskanaler og oppfyllelse av kriterier til  Plan S.  Se https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside 

Open Science coordinator UiA: Igor Goncharenko and Matthias Pintsch

Data sharing and management

Helsedata.no

Helsedata.no hjelper deg å finne datakilder og å søke om tilgang til helseopplysninger til forskning, helseanalyse, kvalitetsarbeid i helsetjenestene, redaksjonelt arbeid, utvikling av legemidler eller andre helserelaterte prosjekter. Gå til helsedata.no