Skip to main content

HEL203

Fagside fra Biblioteket - tips til litteratursøking og kildehåndtering

Systematisk tilnærming til søk

Systematisk tilnærming til litteratursøk

 1. What - Hva er ditt søkepørsmål Identifiser hovedbegrepene (nøkkelord) fra ditt spørsmål eller problemstilling
 2. Were - to search (Velg database(r). Se fanen finn litteratur
 3. Words - Finn søkeord for dine hovedbegreper. (nøkkelord).
 4. Work - Gjennomfør søket- koble søkeord sammen Se søketeknikker i fanen finn litteratur, søketips forskningsartikler - søketips ORIA
 5. Wow - Se gjennom dine treff - Evauler søket: For mange irrelevante? Mangler relevante artikler. Gå tilbake
 6. Dokumenter søket
  • Logg på ORIA for å lagre søk og treff. Se logg på knapp øverst i skjermbildet. Velg UiA som din institusjon. Logg på med samme brukernavn og passord som for Canvas
  • EBSCOhost: Logg (sing in) på for å lagre søkehistorikken, og artikler slik at du enkelt finner tilbake senere. Se brukerstøtte
  • Sende (eksportere) treff til EndNote: Se brukerstøtte
 7. Velg ut studier til din oppgave, dokumenter gjerne prosessen i et flyt diagram, se feks PRISMA Flow diagram, og last ned Word malen 

Follow up  (henvisningssøk).  Følg eventuelt opp med supplerende usystematiske søkestrategier. Databasen Scopus kan være en god kilde til å gjøre dette i, alternativt dersom kilden ikke er en artikkel, vil Google scholar være til hjelp vedrørende cited reference search. Søk på tittelen til den relevante kilden og se følgende, i Scopus gis følgende valg

 • Similar articles (Related articles) - basert på ord (tittel, sammendrag, emneord) fra allerede funnet artikkel
 • Cited reference - finn nyere studier som siterer aktuell kilde
 • Reference check - finn studier som denne artikkelen har brukt
Se også nettsiden Søk og Skriv - Systematisk søking

Søkehjelp EBSCOhost (MEDLINE med flere databaser)

 

Koble søkeord sammen - AND og OR

Søk med AND og OR - demonstrasjon fra Søk & Skriv

Flere søketips