Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Google Scholar

Google søkehjelp /Google scholar search help

Tips til søk på Google

 • Begrense søk til område, velg site: - eksempel site:no (norge) - pressure ulcer site:nice.org.uk (sider på nice.org.uk) - site:gov, site:org
 • Filtype - se oversikt fra Google - eksempel filetype:pdf  - eksempel pressure ulcer site:nice.org.uk filetype:pdf
 • Google avansert søk,

 

Google Scholar - begrensninger og muligheter

 • Søk i fulltekst, alternativt smalere på tittel for færre irrelevante treff

 • GS kan ikke lagre søkehistorikken og bruke tidliger søk i nye søk

 • Kan ikke se mer enn de første 1000 treffene

 • Søkestrengene kan ikke være lengre en 256 tegn

 • Kan ikke bruke trunkering

 • AND er standard - dvs to ord søkes som AND mellom søkeordene

 • OR er mulig  - merk at OR  kan erstattes med |  - for å kunne bruke flere tegn i søkestrengen.

 • Frasesøk - bruk anførselstegn rundt ordene som skal stå ved siden av hverandre "pressure ulcer"  - skal synonyme dekkes, kan dettte skrives inn slik - for treff på "pressure ulcer(s), eller pressure sore(s)  "pressure ulcer|ulcers|sore|sores" - dersom begrepet eldre skal være med -  "pressure ulcer|ulcers|sore|sores" elderly|aged|old|older

 • Nærhet- proximity: AROUND(n) - eksempel: nursing|nurse|nurses| AROUND(3) experience|attitude|experiences|attitudes|perception|perceptions|perspective|perspectives

 • Eksport av treff EndNote:

  • Kun eksport av en og en referanse til EndNote desktop,

  • Alternativt kan alle på en side (inntil 20) eksporteres til EndNote online. Logg på EndNote online- om du har satt opp synk mot ditt desktop bibliotek, vil du finne treff også i ditt EndNote bibliotek på maskinen.

  • Alternativt: Lagre treff - Se knappen for å lagre (logg på)- opprett en liste, deretter kan treff fra listen eksporteres samlet

  • Søk via Publish or Perish programmet  og eksportere treff til enten  EXCEL eller EndNote

 • Tittelsøk eksempel intitle:

 • Forfatternavn. Søk på forfatternavn i frase - fullt navn /initial - "l fegran"  - eller "liv fegran" - for begge varianter bruk OR (eller | mellom frasene). Da du søker i fulltekst får du også treff der personen ikke er forfatter - men er nevnt i henvisninger i tekst eller litteraturliste (referanseliste)

 • Eksmpel på komplekse søk

 

 

Flere søketips Googles sider og

https://ahrefs.com/blog/google-advanced-search-operators/

https://pitt.libguides.com/googlescholar/searchtips 

https://scholar.google.com/intl/en/scholar/help.html#searching

http://musingsaboutlibrarianship.blogspot.com/2021/09/threeone-bonus-google-scholar.html