Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Medier og kommunikasjon

Velkommen til fagsidene for medier og kommunikasjon

På disse fagsidene presenterer vi et utvalg ressurser som kan være spesielt relevante og nyttige for deg som studerer, underviser eller forsker på medier, kommunikasjon, journalistikk og film. I fanene til venstre finner du informasjon om litteratursøk, kildehenvisninger, akademisk skriving og databaser med ny forskning. Du finner også lenker til nyttige nettsteder og film- og mediearkiver. I de generelle ressursene finner du lenker til Kildekompasset, Skrivestua, EndNote og mye annet.

Ønsker du å finne relevant informasjon for arbeid med språk og litteratur? Sjekk ut fanen "Fakultet for humaniora og pedagogikk", og trykk på det fagområdet du ønsker mer informasjon innenfor.

Mediearkivet Atekst

Atekst er Retrievers fulltekst mediearkiv for nasjonal, regional og lokal presse. Du kan søke i nyheter og artikler fra trykte og digitale redaksjonelle medier, i tillegg til utvalgte kommunale nettsider, nyheter fra radio og TV-ressurser på nett. Noen av kildene går tilbake til 1980-tallet, også noe til 1945 og eldre. Atekst oppdateres daglig. 

I Atekst ligger også et verktøy hvor du kan analysere søketreffene dine, lage lister, rapporter eller hente ut statistikk. Du kan for eksempel undersøke hvor mange ganger et bestemt ord, navn eller begrep har blitt nevnt over tid i trykte og digitale nyhetskilder, og du kan sortere på årstall, medietype, kilde, geografi og så videre. 

Merk at flere aviser har 7 dagers embargo. Overskrift og ingress vil likevel være søkbare fra publiseringsdato.

Nye bøker på litteratur, språk og mediefag

eduVPN

Ønsker du tilgang til bibliotekets elektroniske ressurser utenfor universitetsområdet? Da må du koble deg opp mot UiA-nettet. Biblioteket anbefaler at du bruker programmet eduVPN. Trykk på ikonet for mer informasjon!