Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Universitetsbibliotekets kurs i akademiske ferdigheter

Universitetsbiblioteket tilbyr kurs i mange av de tingene du trenger å kunne for å gjøre det bra som student.


 

Kildesøk for oppgaveskriving - Literature searching for academic writing

For deg som har litt erfaring med bruk av Oria, men trenger hjelp til å søke etter og finne vitenskapelige og faglige kilder til oppgaven din. 

This course will help you search for and find scientific sources for your paper or thesis. Requires that you have experience with using Oria to search for information.

 


APA7

Her er oversikt over kommende kurs referansestilen APA 7. Hvis listen er tom, kan du kontakte biblioteket. Vi setter opp flere kurs dersom det er behov. Kontakt foreleser dersom du er usikker hvilken referansestil du skal bruke.

Below is an overview of upcoming courses in the reference style APA 7. If the list is empty, you can contact the library. Ask your lecturer if you are unsure which reference style to use.


IEEE

Her er oversikt over kommende kurs referansestilen IEEE. Hvis listen er tom, kan du kontakte biblioteket. Vi setter opp flere kurs dersom det er behov Kontakt foreleser dersom du er usikker hvilken referansestil du skal bruke.

Below is an overview of upcoming courses in the reference style IEEE. If the list is empty, you can contact the library. Ask your lecturer if you are unsure which reference style to use.


Ikon med Endnote-logo

EndNote

Lær hvordan du bruker referanseverktøyet EndNote til å holde orden på kildene dine, slik at du slipper å bruke unødvendige krefter på henvisninger og litteraturliste i oppgaven din. 

Learn how to use the reference tool EndNote to keep you keep your sources under control. This way you don't have to struggle with your references and bibliographies in your paper.Zotero logo

Zotero

Lær hvordan referanseverktøyet Zotero kan hjelpe deg å sikre at kildehenvisninger og litteraturliste blir ført korrekt, samtidig som du sparer både tid og krefter. Zotero er mest vanlig i humanistiske fag.

In this course you learn how the reference tool Zotero can help you with referencing and setting up bibliographies, while also saving time and energy. Zotero is most commonly used in the humanities.

 


SurveyXact logo

SurveyXact

Verktøy for kvanitativ forskning og spørreundersøkelser. Med SurveyXact kan du utforme spørreskjemaer, distribuere, overvåke innsamling, kjøre analyse og eksportere datasett.

The course in SurveyXact is not available in English yet. Please contact the library staff if you want to use SurveyXact for collecting data for your paper.

 


Kildesøk for nye studenter - Introduction to literature searching

Lær hva biblioteket har å tilby deg som student, blant annet hvordan du søker i bibliotekkatalogen vår og hvordan du finner og låner bøker på biblioteket.

Introduction to what the University Library has to offer you as a student, for example how to search in our library catalogue, and how to find and borrow books the library.

 


 

Andre kurs i akademiske ferdigheter

En viktig del av det å være student, er å utvikle akademiske ferdigheter. Akademiske ferdigheter er for eksempel at du kan forstå oppgaveteksten, bruke presist fagspråk, eller lese en tekst og trekke ut det mest sentrale.

Klikk på tittelen eller ikonet for å få oversikt UiAs tilbud og kurs som kan hjelpe deg underveis i studieløpet.