Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Universitetsbibliotekets kurs i akademiske ferdigheter

Kildesøk for nye studenter / Literature searching for new students

Hvordan finner du fram i biblioteket?

Du har kanskje hørt om Oria, og at du kan finne pensumbøker der? Vil du gjerne bruke biblioteket, men vet ikke hvor du skal starte? Lurer du på hvor du kan finne bibliotekets digitale innhold? På dette kurset gir bibliotekarene deg en god innføring i hvordan universitetsbiblioteket fungerer, slik at du kan finne det du trenger.

 

Forventede forkunnskaper:

  • Ingen


Etter kurset skal du ha kjennskap til  

  • Hva biblioteket er og hvilke tjenester vi tilbyr
  • Hvordan du låner, leverer og fornyer låner  
  • Hvordan du gjør enkle søk i Oria
  • Hvordan du bruker informasjonen til å finne fram på hylla

Ta med egen laptop, så sees vi!

Varighet: 1 time

How do you find what you need in the library?

You might have heard about Oria, and that you can find the books on your curriculum there? Would you like to use the library, but you don't know where to start? Do you wonder about where you can find digital content? In this course, our librarians offer a good introduction to how the university library works, so you can find exactly what you need.

 

Expected prior knowledge:

  • None

Completing the course should give you an understanding of

  • What the library is and which services we offer
  • How to borrow and return material, and how to renew your loans
  • How to do a simple search in Oria
  • How to use the information in Oria to find the book on the shelf

Bring your own laptop.

Duration: 1 hour

Meld deg på kurs her! Sign up here!