Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Universitetsbibliotekets kurs i akademiske ferdigheter

Kursinformasjon IEEE

Using sources

Her er oversikt over kommende kurs referansestilen IEEE.

Hvis listen er tom, kan du kontakte biblioteket. Vi setter opp flere kurs dersom det er behov.

Kontakt foreleser dersom du er usikker hvilken referansestil du skal bruke.

Å referere til kildene du har brukt i en oppgave, er viktig for å vise hvor du har hentet informasjonen din fra. Som student trenger du mye ulik informasjon, slik som lærebøker, artikler og nettsider. Du må vite hvordan du skal bruke informasjonen på best mulig måte, og hvordan du fører kilder riktig for å vise leseren hvilken informasjon du har brukt.

På dette kurset lærer du:

  • Hvilke kilder som vanligvis brukes i akademiske oppgaver
  • Hva som kjennetegner disse kildene
  • Hva du kan bruke kildene til
  • Hvordan du setter opp referanser i tekst og litteraturliste ifølge IEEE

Varighet: 1 time

Forkunnskap: ingen

Using sources

Below is an overview of upcoming courses in the reference style IEEE

If the list is empty, you can contact the library.

Ask your lecturer if you are unsure which reference style to use

 

Citing the sources you have used in your paper is important because it shows where you found the information. As a student, you need a lot of different information like introduction books, articles, and web pages. You must use the information in the best possible way, and properly cite the sources to help your reader identify the sources you have used.

This course teaches you What sources are commonly used in academic papers

  • How to recognise these sources
  • What you can use the sources for
  • How to write references in the text and in the bibliography according to IEEE

Duration: 1 hour

Prior knowledge needed: none

Meld deg på kurs her! Sign up here!