Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Universitetsbibliotekets kurs i akademiske ferdigheter

Kursinformasjon kildebruk

Using sources

Å referere til kildene du har brukt i en oppgave, er viktig for å vise hvor du har hentet informasjonen din fra. Som student trenger du mye ulik informasjon, slik som lærebøker, artikler og nettsider. Du må vite hvordan du skal bruke informasjonen på best mulig måte, og hvordan du fører kilder riktig for å vise leseren hvilken informasjon du har brukt. 

På dette kurset lærer du

  • Hvilke kilder som vanligvis brukes i akademiske oppgaver
  • Hva som kjennetegner disse kildene
  • Hva du kan bruke kildene til
  • Hvordan du setter opp referanse til kildene med korrekt stil

Legg merke til om kurset du melder deg på er med APA7 eller IEEE.

Er du usikker på hvilket kurs du skal velge, velg APA7!

Varighet: 1 time

Using sources

Citing the sources you have used in your paper is important because it shows where you found the information. As a student, you need a lot of different information like introduction books, articles, and web pages. You must use the information in the best possible way, and properly cite the sources to help your reader identify the sources you have used. 

 

This course teaches you

  • What sources are commonly used in academic papers
  • How to recognise these sources
  • What you can use the sources for
  • How to write references in correct style

Notice if the course is in APA7th or IEEE. If you don't know what to choose, choose APA7th.

Duration: 1 hour