Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Universitetsbibliotekets kurs i akademiske ferdigheter

Universitetsbiblioteket tilbyr kurs i mange av de tingene du trenger å kunne for å gjøre det bra som student.

Kursinformasjon kildebruk

Using sources

Som student trenger du mye ulik informasjon når du skal studere og forske, slik som lærebøker, artikkelsamlinger, og nettsider. Du må vite hvordan du skal bruke informasjonen på best mulig måte, og hvordan du kan vise andre hvilken informasjon du har brukt.

På dette kurset lærer du

  • Hvilke kilder som vanligvis brukes i akademiske oppgaver
  • Hva som kjennetegner disse kildene
  • Hva du kan bruke kildene til
  • Hvordan du setter opp referanse til kildene med APA7-stil

Varighet: 1 time

Using sources

As a student, you need a lot of different information when you study or do research. For exemple introduction books, collections of articles and web pages. You need to know how to use the information in the best possible way, and how to show others what information you have used.

 

This course teaches you

  • What sources we usually use in academic papers
  • How to recognise these sources
  • What you can use the sources for
  • How to write references for the sources with APA 7th-style

Duration: 1 hour

Meld deg på kurs her! Sign up here!