Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Universitetsbibliotekets kurs i akademiske ferdigheter

Kildesøk for oppgaveskriving / Literature searching for academic writing

Hvordan finner du gode kilder i databaser og søkemotorer?

Finner du ikke det du trenger gjennom Google og Oria? Forventer foreleseren din at du finner egne, vitenskapelige kilder, men du er usikker på hva du trenger, hvordan du finner det og hvor du skal lete?

Vi gir deg hjelp til å identifisere hva du trenger, velge hvor du skal lete basert på hva du trenger og finne verktøy som passer til ditt bruk.

 

Forventede forkunnskaper:

Etter kurset skal du ha innsikt i

 • Hvordan du kan finne vitenskapelige og faglige kilder til din oppgave  
 • Hvordan lage gode søkeord til din problemstilling
 • Søketeknikker som boolske operatorer, trunkering og frasesøk.
 • Hvordan avgrense og utvide en treffliste
 • Muligheten for å lagre søk og opprette varsler for søk
 • Forskjellen på enkelt søk og avansert søk 

Ta med egen laptop, så sees vi!

Varighet: 2 timer

How do you find good sources in databases and search engines?

Can't find what you need through Google or Oria? Does your professor expect you to find scientific sources on your own, but you're uncertain about what you need, how to find it, and where to look?

We will help you identify your needs, choosing where to look based on your needs, and find the right tools for your use.

Expected prior knowledge:

 • Must have experience with using Oria to find information

Completing the course should give you an understanding of

 • How to find scientific research literature for your paper
 • How to come up with good search terms for your research question
 • Search techniques like boolean operators, truncation and phrase searches
 • How to limit and expand your results list
 • The option to save searches and create notifications for searches
 • The difference between simple and advanced searches

Bring your own laptop.

Duration: 2 hours

Meld deg på kurs her! Sign up here!