Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Universitetsbibliotekets kurs i akademiske ferdigheter

Universitetsbiblioteket tilbyr kurs i mange av de tingene du trenger å kunne for å gjøre det bra som student.

Kursinformasjon kildesøk for oppgaveskriving

Searching for academic papers

Hvordan finner du gode kilder i databaser og søkemotorer?

Finner du ikke det du trenger gjennom Google og Oria? Forventer foreleseren din at du finner egne, vitenskapelige kilder, men du er usikker på hva du trenger, hvordan du finner det og hvor du skal lete?

Vi gir deg hjelp til å identifisere hva du trenger, velge hvor du skal lete basert på hva du trenger og finne verktøy som passer til din bruk.

 

Forventede forkunnskaper:

Etter kurset skal du kunne:

 • Finne vitenskapelig og faglig litteratur til din oppgave  
 • Utvikle gode søkeord til din problemstilling
 • Bruke søketeknikker som boolske operatorer, trunkering og frasesøk.
 • Avgrense og utvide en treffliste
 • Muligheten for å lagre søk og opprette varsler for søk
 • Forskjellen på enkelt søk og avansert søk 

Ta med egen laptop, så sees vi!

Varighet: 1 time

Searching for academic papers

How do you find good sources in databases and search engines?

Can't find what you need through Google or Oria? Does your professor expect you to find your own scientific sources, but you're uncertain about what you need, how to find it, and where to look?

We will help you identify your needs, chosing where to look based on your needs, and find the right tools for your use.

Expected prior knowledge:

 • Must have experience with using Oria to find information

This course teaches you:

 • Finding scientific research literature for your paper
 • Developing good seach terms for your research problem
 • Using search techniques like boolean operators, truncation and phrase searches
 • Limiting and expanding your results list
 • Saving searches and creating notifications for searches
 • The difference between simple and advanced searches

Bring your own laptop.

Duration: 1 hour

Meld deg på kurs her! Sign up here!