Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Universitetsbibliotekets kurs i akademiske ferdigheter

Kursinformasjon EndNote

Strever du, eller bruker du unødvendig tid, med henvisninger til kilder og litteraturliste for disse i din oppgave?

Finnes alle kilder i teksten også i ltteraturlisten din? Og omvendt, kilder du har oppgitt i litteraturlisten, finnes også disse i teksten? Lurer du på hva som skal være i kursiv og hermetegn, eller hvor mange forfatternavn som skal nevnes i teksten? EndNote holder orden på dette

Kurset passet godt for deg som skal skrive en større oppgave som bachelor- eller masteroppgave, og som har en viss kjennskap til hvordan du skal henvise til kilder av ulike slag i skriftlige arbeider. EndNote sammen med Word gjør jobben med henvisninger og litteraturliste i dokumentet mye enklere for deg. 

Forkunnskaper:  Riktig kildebruk ved UiA

 

Dette lærer du på innføringskurset:

Opprette og bruke EndNote biblioteket

Registrere kilder i biblioteket. Manuelt og via søk i ORIA og lignende. 

Bruke kildene i Word. Sette inn kilder i teksten og automatisk få ut en litteraturliste på slutten av dokumentet, formatert i ønsket stil.

 

Varighet: 

2 timer (med innlagt tid til øvelser på egen maskin)

NB! Om du ønsker å følge øvelser på egen maskin må du installere programmet før kurset starter. Du finner hjelp på våre EndNote sider. Om behov kontakter du UiA hjelp for bistand

1 time (presentasjon av de viktigste funksjonene, ikke øvelser på egen maskin).


Se ledige kurs i vår kursoversikt

 

Finner du ikke ledige kurs?

Bruk våre nettressurser. Se EndNote guiden

Do you struggle with, or spend unnecessary time on, your references and reference lists in your paper?

Does it feel like a lot to keep track of which sources to include in your text, and which goes in your reference list? Do you question what should be in cursivs or quotation marks, or how many author names you should include in the text?

 

This course is a good fit for you if you will be writing a larger paper, like a bachelors or masters thesis, and you already know the basics of how to write different references. EndNote and Word together make the citations and reference lists a lot easier for you.

  1. Search for sources, and send relevant information about the source directly to EndNote.

  2. Cite sources as you go in your text, with references from Endnote.

  3. Your reference list will automatically update in the end of your document, based on the sources you use in the paper - and formated in the required style for your paper.

This course teaches you

  • To create and use your EndNote Library
  • Register and edit sources in your library
  • Using the references in word.

Prior knowledge: Citing sources at UiA and use of the Citation Compass

If there are no available English courses,

use the EndNote training videos on YouTube.

Course Clarivate EndNote

 

More support from UiA

Download program
Close all Office programs, WORD, email, PowerPoint, EXCEL).

Go to  UiA AppsAnywhere.

Choose EndNote 21. 

 

Create a new library
Choose a name for the library file
Choose folder for the library: Do not store the library in any folder that synchronizes to OneDrive, iCloud or Dropbox or similar services.
If all your document folders syncs to OneDrive or similar - save the library- for MAC; in the Application folder - create a folder first EndNoteLibrary, for PC; c:disk - create a folder EndNoteLibrary, then store the library in this folder


Open an existing library:
File – open library (alternative Open recent)
Choose your EndNote library. Note that an EndNote library consist of two parts. One .enl file (EndNote library) which You use to open the library with and an associated DATA folder with the same name as Your library.
Both parts must be stored in the same folder on Your machine. Do not move the .enl file (EndNote library) into the DATA folder