Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Universitetsbibliotekets kurs i akademiske ferdigheter

Kursinformasjon SurveyXact

SurveyXact

 

Verktøy for kvantitativ forskning og spørreundersøkelser.

Studenter og ansatte ved UiA kan bruke SurveyXact for gjennomføring av spørreundersøkelser. På kurset lærer du å

  • utforme spørreskjemaer
  • distribuere
  • overvåke innsamling

Dessuten kan SurveyXact brukes til å

  • kjøre analyser
  • eksportere datasett

Mer informasjon finner du ved å trykke på denne lenka:

Mer informasjon om SurveyXact

Digitale veiledninger (Videodemonstrasjoner fra SX)

Se kommende kurs og og påmlelding

Varighet: 1,5 timer

SurveyXact

 

Tool for quantitative research and questionnaires.

Students and employees at UiA can use SurveyXact to conduct surveys. In this course, you will learn to

  • design questionnaires
  • distribute your surveys
  • monitor your data collection 

In addition, SurveyXact can be used to

  • run analyses
  • export data

For information about SurveyXact, click the link below:

More information on SurveyXact

Duration: 1 hour