Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

SY-310 Litteratursøk - opptak forelesning

Opptak forelesning. Erstatter 3 * 45 min fysisk forelesning

Innledning

Tilkobling mot UiA med eduVPN for tilgang til elektroniske ressurser

ORIA bibliotekkatalolgen. Bøker i biblioteket. Bestille dokumenter, bøker og artikler

ORIA - finne kjente kilder - bestille dokument

Se mer

Kunnskapspyramiden - Forskningsbaserte kilder innen helsefagene

Søk etter forskningsartikler via CINAHL & MEDLINE (EBSCOhost)

1. Databaser for å finn forskningsartikler

2. Søk i CINAHL & MEDLINE via EBSCOhost. Søketeknikker

Du kan bla og stoppe filmen når som helst

 • 0:00 Bygge opp søket (se mer om bruk av PICO for dette i neste film under)
 • 3:38 Søketeknikker
 • 21:47 Koble søkesett sammen
 • 25:58 Limit valg, avgrense treffmengden med valg fra limit; peer review, språk og år
 • 27:41: Logge på - spare søk og treff
 • 30:57 Se gjennom trefflisten, spare treff og lenke til søk, informasjon om treffet, opplysninger om artikkelen, verktøy for å finne fulltekst, sende til Endnote mm

3. Finne forskningsartikler, Fra forskningsspørsmål til søk. PICO og søkeord

Merk følgende om PICO

 • Det er ikke alltid at du vil ha et så fokusert spørsmål at alle delene av PICO'en brukes
 • I kan stå for både intervensjon, interesse, instrument, eller eksposisjon
 • en del av PICO'en kan bestå av et eller to søkebegreper; feks. populasjon: eldre med diabetes 1; her vil både eldre og diabetes1 være to søkebegeper, eller; Interesse: holdninger til trykksårforebygging, der holdninger og trykksår kan være to søkebegreper

Tips

Supplerende ustrukturerte søk

 1. Sjekk kilder i relevante dokumenter, se litteraturlisten til dokumentet
 2. Sjekk siteringer til relevante artikler- hvilke nyere artikler bruker denne kilden? Bruk gjerne Google scholar- søk opp dokumentes tittel, se cited by
 3. Sjekk lignede kilder - fra søk i databasen kan du bli ledet til "similar articles"

EndNote og Word

Endnote er et "referansehåndteringsprogram" som hjelper deg med å lagre dine kilder (referanser) for senere bruk i forbindelse med oppgaveskriving.

 • Fra søk i databaser kan du eksportere (sende) opplysninger om kilder (referanser) til ditt EndNote bibliotek
 • EndNote "jobber sammen med" Word. Når du skal referere (henvise) til en kilde i din tekst, henter du opplysninger om kilden fra ditt EndNote bibliotek.
 • På bakgrunn av dine henvisninger i teksten opprettes det automatisk en litteraturliste (referanseliste) på slutten av ditt dokument.
 • Du kan få skrevet ut henvisninger til kilder i teksten og i litteraturlisten etter de krav  som er satt for  for oppgavene, eller artikkelen. Du kan enkelt skifte mellom ulike referansestiler ved behov

Slik installerer du programmet, og oppretter et bibliotek for dine kilder- se informasjon på EndNote brukerstøttesidene

Mer om bruk av EndNote

 1. Registrere kilder i ditt EndNote-bibliotek - manuelt eller via treff fra søk i databaser
 2. Bruke EndNote sammen med Word
 3. Hente Norsk versjon av APA 7 stilen for EndNote
 4. Samarbeid på dokumenter og bruk av EndNote

Opptak innføringskurs EndNote X9 (47 min)

Bruk Kildekompasset.no - Eksempelsamling APA 7 norsk stil som hjelp til registrering av kilder i ditt EndNote bibliotek

Alternative program

Se mer om oppgaveskriving og kildebruk på bibliotekets fagside sykepleie