Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Matematikkdidaktikk

Bibliotekets fagside matematikkdidaktikk

Matematikkundervisning - aktuelle bøker

Søk bøker i ORIA. Gå til oria.no Via ORIA finner du også artikler. Se også databaser for søk etter artikler

Nye titler i ORIA

Aktuelle plasseringer i biblioteket

Egen samling med lærebøker/lærerverk grunnskolen;

Matematikkundervisning grunnskolen (Fagdidaktikk), oppstilt Dewey klassifikasjon: 372.2 (2. etg)

  • Matematikk, oppstilt Dewey klassifikasjon: 510-519 ( foreløpig uetg. skal flyttes opp i 2. etg).
  • Utdannig og opplæring: 370
  • Utdanning - forskningsmetoder: 370.72 - se også 300.72 og 808.066 (Oppgaveskriving)

Eldre bøker (før 2019) i egen samling i uetg. oppstilt etter MSC (Mathematical Society Classification)