Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Fagsider for pedagogikk og spesialpedagogikk

Ressursside for studenter på pedagogikk, spes.pes, GLU, BLU og PPU

I samanheng med at det var innført ny læreplan for skulen frå hausten 2020, vart det og gitt ut ein del nye læreverk. Universitetsbiblioteket skal ha minimum eitt eksemplar av alle læreverka til grunnskulen (1.-10. trinn).

Me kjøper inn trykte eksemplar av læreverka, men kjøper ikkje inn tilleggsressurser som flashcards, CD-ar, tilpassa bøker o.l.

Me kjøper berre inn bokmålsversjonen av bøker, eller samnorske fellesutgåver.

Bøker til VGS blir kjøpte inn etter ønske, og berre i fag me underviser i på UiA. Desse læreverka står i den vanlege samlinga.

Læreverka for grunnskulen står i andre etasje av biblioteket i Kristiansand.

Alle læreverk er til utlån.

Til barneskulen:

 • Salto (Gyldendal)
 • Fabel (Aschehoug)
 • Norsk (Cappelen Damm)
 • Ordriket (Fagbokforlaget)

Til ungdomsskulen:

 • Kontekst (Gyldendal)
 • Fabel (Aschehoug)
 • Norsk (Cappelen Damm)
 • Synopsis (Fagbokforlaget)

Tilleggsmateriale:

 • Magi (GAN Aschehoug)
 • Øvehefter for tilrettelagt undervisning

Norsk som andrespråk:

 • Norsk start (Cappelen Damm)

Til barneskulen:

 • Explore (Gyldendal)
 • Quest (Aschehoug)
 • Engelsk (Cappelen Damm)
 • Link (Fagbokforlaget)

Til ungdomsskulen:

 • Enter (Gyldendal)
 • Stages (Aschehoug)
 • Engelsk (Cappelen Damm)
 • Echo (Fagbokforlaget)

Vi har også øvehefter for tilrettelagt undervisning

Til barneskulen:

 • Multi (Gyldendal)
 • Matemagisk (Aschehoug)
 • Matematikk (Cappelen Damm)
 • Volum (Fagbokforlaget)

Til ungdomsskulen:

 • Maximum (Gyldendal)
 • Matemagisk (Aschehoug)
 • Matematikk (Cappelen Damm)

Tilleggsmateriale:

 • Radius Tallvenner (Cappelen Damm)
 • Dragonbox

Til barneskulen:

 • Refleks (Gyldendal) (Delt læreverk med naturfag)
 • Arena (Aschehoug)
 • Samfunnsfag (Cappelen Damm)

Til ungdomsskulen:

 • Relevans (Gyldendal)
 • Arena (Aschehoug)
 • Samfunnsfag (Cappelen Damm)

Til barneskulen:

 • Refleks (Gyldendal) (delt læreverk med samfunnsfag)
 • Solaris (Aschehoug)
 • Naturfag (Cappelen Damm)

Til ungdomsskulen:

 • Element (Gyldendal)
 • Solaris (Aschehoug)
 • Naturfag (Cappelen Damm)

Spansk

 • Gente (Aschehoug)

Fransk

 • Salut (Aschehoug)

Tysk

 • Leute (Aschehoug)
 • Tysk (Cappelen Damm)

Til barneskulen:

 • Store spørsmål (Aschehoug)

Til ungdomsskulen:

 • Store spørsmål (Aschehoug)

Mat og Helse

Arbeidslivsfag

 • Arbeidslivsfag (Fagbokforlaget)

Utdanningsvalg

 • Min framtid 2021 (Fagbokforlaget)

Biblioteket arbeider med å skaffe tilgang til digitale læreverk.

Per 04.04.24 har me tilgang til digitale læreverk frå Gyldendal og Fagbokforlaget.

Me kjøper ikkje inn enkelttilgong utover dei du kan sjå under fanene til kvart forlag.

OBS: Student-tilgang til Skolestudio er midlertidig utilgjengeleg på uviss tid. Biblioteket beklager ulempene dette medfører.

skolestudio logo

Skolestudio

OBS: Student-tilgang til Skolestudio er midlertidig utilgjengeleg på uviss tid. Biblioteket beklager ulempene dette medfører.

Me har tilgang til Gyldendal sitt digitale læreverk etter Fagfornyelsen. 

Gå til www.skolestudio.no og logg inn med Feide-innlogging. Hugs å vere pålogga eduVPN. Via Skolestudio har me tilgang til digitale læreverk for:

1-7:

 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Samfunnsfag

8-10:

 • Norsk
 • Engelsk
 • Samfunnsfag
 • Naturfag
 • Matematikk
 • KRLE
 • Mat og Helse (Ikkje komplett læreverk)
 • Kunst og Håndverk (Ikkje komplett læreverk)
 • Kroppsøving (Ikkje komplett læreverk)
 • Musikk (Ikkje komplett læreverk)

Me har  tilgang til digitale læreverk frå Fagbokforlaget via denne lenka:

eportal.fagbokforlaget.no

Frå Fagbokforlaget har me tilgang til:

Norsk:

 • Intertekst
 • Ordriket
 • Synopsis

Engelsk:

 • Echo
 • Link

Andre:

 • Verkstedet (Kunst og Håndverk, Mat og helse, Musikk)
 • Noch Weiter Fagnettsted (Tysk 3)

For tilgang, kontakt din førelesar i fagdidaktikk.

Me har ikkje tilgang til digitale læreverk frå Aschehoug på dette tidspunktet.

Me har tilgang til eit lite utval tilleggsressursar ved Feide-innlogging.

Gå til https://aunivers.lokus.no/ og logg inn med Feide-innlogging. Hugs å vere pålogga eduVPN.

Me har ikkje tilgang til digitale læreverk frå Cappelen Damm på dette tidspunktet.Unibok logo

Søk etter læreverk i Oria

Søk etter læreverk i Oria her: 

Skriv søket ditt slik: "LG20 AND Navn på læreverk"

Search in ORIA

 

Eldre læreverk

I tillegg til LK20 har biblioteket tilgang til eldre læreverk.

- LK06 står ved sida av LK20

- LK97 og eldre står i magasin. Du kan finne dei i Oria. Spør UiA-hjelp om dei kan hente til deg.