Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Fagsider for pedagogikk og spesialpedagogikk

Ressursside for studenter på pedagogikk, spes.pes, GLU, BLU og PPU

Kurs i kilder og kildebruk (Referanseteknikk)

Grunnleggende filmer om kildebruk i oppgaven din

(filmer hentet fra Biblioteket ved Høgskolen Innlandet)

  1. Kilder og kildebruk: Del 1 Kildekritikk
  2. Kilder og kildebruk: Del 2: Referanseteknikk (Generelt, men med eksempler fra APA stilen)
  3. Kilder og kildebruk: Del 3: Plagiat
  4. Indirekte sitat (Omskriving og parafrasering)

 

Akademisk skriving i GLU v/Rune Røsstad UiA

Akademisk skriving i GLU: "Dette emnet skal støtte deg når du skriver bachelor- eller FoU-oppgave". Universitet i Agder. Nettkurs via CANVAS. 

Gå til kurset, velg Enroll

Modul 11: Å bruke kilder

Modul 12: Å vise til kilder

 

 

Flere nettbaserte kurs:

Smart start (UiS)

Se også nettkurset Smart start (fra UiS): "Kilder og kildebruk handler om mer enn bare referering, og mange studenter syns dette er en utfordrende del av det å studere. I dette kurset har vi derfor prøvd å sammenfatte og forenkle ulike aspekter knyttet til kilder"  Gå til Smart start

 

Bøker i biblioteket

UiA

Sørg for at du er kjent med innhold på disse sidene

Riktig kildebruk ved UiA

Plagiat og fusk på eksamen

 

Mer kildehjelp finner du på følgende sider og nettsteder

APA manualen (Norsk)

Kildekompasset.no (eksempelsamling, ulike type kilder og oppsett i tekst og litteraturlisten), tilsvarende finner du også eksempler i

Søk & Skriv - Kjeldebruk

APA 7 style org: Eksempler på kilder i referanselisten (hvordan kildene skal føres i litteraturlisten på slutten av dokumentet)- og mer informasjon om In-text citations, dvs. hvordan du henviser til kilden i teksten

Akademisk skriving i GLU v/Rune Røsstad UiA

Akademisk skriving i GLU: "Dette emnet skal støtte deg når du skriver bachelor- eller FoU-oppgave". Universiteet i Agder. Nettkurs via CANVAS. Gå til kurset, velg Enroll

Modul 11: Å bruke kilder

Modul 12: Å vise til kilder

Rune Røstad, modul 11. Å Bruke kilder. I nettkurset Akademisk skriving. Tilgang via UiA Canvas
"Kilder og kildebruk er ei viktig side ved akademisk skriving, og vi må ha et bevisst forhold til denne bruken.
Det handler om hva vi kan bruke kilder til, når vi skal bruke kilder, og ikke minst hvilken funksjon kildene skal ha i tekstene våre.
Når vi skriver, er kilder noe vi støtter oss på, og vi bruker de til å underbygge framstillinga vår. Vi må da få fram og vise nettopp dette, at vi bygger på kilder. Det er både redelig og nødvendig at vi gjør det, og vi må være bevisste og nøye på de måtene vi gjør det på"

Rune Røstad, modul 12. Å vise til kilder. I nettkurset Akademisk skriving. Tilgang via UiA Canvas: 
"Når vi skal vise til kilder i den akademiske teksten, handler det om hvordan vi gjør dette underveis i teksten, og om hvordan vi fører kildene opp i litteraturlista. Her er det viktig at det blir godt samsvar mellom disse oppførslene, og at vi er konsekvente i måten vi gjør dette på.
Det finnes gode ressurser for kildehenvisning, som viser oss hvordan vi kan føre opp ulike typer av kilder innenfor bestemte referansestiler. I denne sammenhengen er det visse ting vi må være særlig oppmerksomme på. En del av dette handler om detaljer, men det er viktige detaljer, for vi skal legge best mulig til rette for leserne våre, og vi må derfor være nøye med å gi heilt presis informasjon om kildebruken vår."

Lær om kjelder på farta!

Synes du det dette med kjelder er vanskeleg? Veit du ikkje heilt kor du skal starte? Da starter du her! Følg dei ulike lenkene på denne sida, og lær deg om kjelder mens du er på farta!
Lær om kjelder på farta!

Synes du det dette med kjelder er vanskeleg? Veit du ikkje heilt kor du skal starte? Da starter du her! Følg dei ulike lenkene under, og lær deg om kjelder mens du er på farta!

Klikk på ikona for å komme til minikurset!

Bruk kjelder, seier dei som underviser. Bruk kjelder seier biblioteket. Men kva er desse kjeldene, og korleis kan du vite kva som er ei god kjelde for din oppgåve?.

Klikk på ikonet over for å komme til minikurset!

Kva? Finnst det flere måtar å skrive referansar på? Og alle ser ulike ut? Lær om referansestilar, kva det inneber, og korleis du skal finne ut kva for ein du skal bruke i din oppgåve!

Klikk på ikonet over for å komme til minikurset!

Heldigvis for alle som skal bruke APA eller IEEE så finst Kildekompasset.no. Der finn du svaret på alle dei vanlegaste typane kjelder. Ta ein kikk gjennom denne videoen for å få ei rask innføring i korleis Kildekompasset fungerer!

Klikk på ikonet over for å komme til minikurset!

Du kan bruke ei kjelde på så mange forskjellige måtar. Korleis skal du vite korleis du skal gjengi noko du har funne på nett eller i ei bok? Og kva konsekvensar har det korleis du gjer det?

Klikk på ikonet over for å komme til minikurset!

Me veit at dette ikkje er nok til å svare på alle spørsmåla dine. Difor arbeider me vidare med fleire modular du kan gjennomføre mens du er på farta.

More modules are in production, creating versions in English is a priority. Come back here to see what is new!