Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Fagsider for pedagogikk og spesialpedagogikk

Ressursside for studenter på pedagogikk, spes.pes, GLU, BLU og PPU

English guide

Tilganger og databaser via EBSCOhost

Merk: Før du starter søk må du sørge for å være tilkoblet UiA med eduVPN, se om tilkobling hjemmefra fra bibliotekets nettside. Lenke

EBSCOhost  tilbyr søk i flere databaser:

Basene dekker hovedsaklig engelske fag- og forskningsartikler. Du kan velge en eller flere databaser samtidig 

 

Mer informasjon om basene gis via EBSCOhost: Gå til EBSCOhost, velg en eller flere databaser