Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Fagsider for pedagogikk og spesialpedagogikk

Ressursside for studenter på pedagogikk, spes.pes, GLU, BLU og PPU

English 

ORIA search guide (from Sikt.no)

See also the University of Agder Library page: Search, find, and borrow

--------

Litteratursøk i ORIA- en innføring

ORIA er "bibliotekkatalogen" til UiA og andre Universitet- og høgskoler i Norge. Du finner både bøker og artikler i databasen. 

Gå direkte til ORIA: oria.no

 

Veiledninger i søk:

Tilkobling med eduVPN for tilgang til elektroniske ressurser

Film 1: Hva er ORIA og hvor finner du ORIA

Film 2. Finne og bestille kjente kilder- bøker og artikler

Film 2b. Bestille kopi av artikkel

Film 3: Fornye egne lån

Film 4: Finne dokumenter (bøker og artikler) om et emne (ukjente kilder)

Film 5: ORIA og EndNote - sende (eksportere) kilder fra søk til ORIA til ditt EndNote bibliotek

 

 

Bruk VPN - Logg på før du starter søk:

 Dersom du IKKE er tilkoblet UiA med eduVPN vil du få spørsmål om å velge institusjon.

Vi anbefaler at du alltid starter tilkobling mot UiA med VPN (eduVPN) før du starter søk, uavhengig av om du søker i ORIA, Google eller Google Scholar, da vil du alltid få tilgang til artikler og annet som UiA abonnerer på og som ikke er tilgjengelig uten betaling. Se eventuelt mer om tilkobling