Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Fagsider for pedagogikk og spesialpedagogikk

Fagside for pedagogikk og spesialpedagogikk

Forsknings-og fagartikler

Avisartikkel

Skrevet av journalist(er) med eller uten kompetanse på feltet. Kan vise hvilke problemstillinger som er samfunnsaktuelle.

Fagartikkel

Skrevet av fagperson(er), men ikke vurdert av andre fagpersoner. Kan gi god innføring og oversikt over forskning eller praksisfeltet, men er ikke selv et bidrag på forskningsfeltet.

Kan være nyttig for å få innsikt i et fagfelt og diskusjoner som pågår i praksisfeltet.  ​

Vitenskapelig artikkel

Skrevet av forsker(e) på feltet. Vurdert av andre anonyme fagpersoner minst én gang før publisering i tidsskrift med faste rutiner for fagfellevurdering. Er ofte nyttig for å få innsikt i det nyeste på forskningsfronten, og er troverdige kilder for å underbygge argumenter og påstander.

Hvor skal jeg søke?

Databaser
Her kommer det en liten tekst med informasjon om hva en database er, og når det kan være nyttig å søke i dem.

Herethere will be a small text with information about what a database is and when it can be useful to search them.


Oversikt over databaser som kan være relevant for deg som leter etter artikler om pedagogikk, spesialpedagogikk, skole, barnehage, utdanning og barndom.