Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Fagsider for pedagogikk og spesialpedagogikk

Ressursside for studenter på pedagogikk, spes.pes, GLU, BLU og PPU

Praksisrettede bøker for barnehage

Her finner du et utvalg av praksisrettede bøker til barnehagen. Bøkene inneholder ofte konkrete eksempler og caser fra barnehagehverdagen, og noen innholer også ulike planer, veiledere eller refleksjonsspørsmål. Dette er bøker som kan bidra til inspirasjon og refleksjon i praksis - og videre i arbeidshverdagen i barnehage.

Oversikten oppdateres med nye bøker, men du finner mange flere lignende bøker på biblioteket