Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

PSY918. Animal-Assisted Interventions. Antrozoologi

BIblitekets fagside
 • Se bibliotekets guide for nye studenter for en rask oversikt over bibliotekets tjenester. Gå til guiden

Nedenfor finner du mer informasjon om - og filmer  knyttet til oppkobling mot UiA med eduVPN, søk i ORIA bibliotekkatalogen og bruk av databaser for å finne forskningslitteatur. Du finner også litteraturtips og søkehjelp, hjelp knyttet oppgaveskriving og kildekritkk,. Se fanene

 

Litteratur- og informasjonssøking - Tilgang utenfor universitetsområdet: Logg på eduVPN

Før du starter å søke etter informasjon og litteratur,  sørg for at du er tilkoblet UiA nettet. Logg på eduVPN.

OBS - har du tatt i bruk eduVPN før mai 2022? Legg merke til at fom 4. mai 2022 - må du koble deg til UiA med ny eduVPN  adresse:  Start opp eduVPN - om du har eduVPN connection eldre kjørende Stopp denne, gå tilbake for å legge til en ny connection /ny adresse:

 • Legg til ny adresse, se + knappen: Søk opp "University of Agder" i programmet og velg dette under "Institute access" Du kan ev søke agder, og deretter velge University of Agder (Alternativt, skriv inn serverens nye navn: uia.eduvpn.no)
 •  Du kommer da til en nettside for pålogging og aproval. Logg på og approve
 • På Mac kan det være behov for fjerne eduVPN gjennom Apple-menyen > Systemvalg > Nettverk - Marker VPN-tjeneste i liste til venstre og trykk på minus. 

Nye brukere av eduVPN:

ORIA - biblioteksøket: Søk- Finn - Bestill lån og kopier

ORIA biblioteksøket

 • I ORIA  finner du, bøker, fag- og forskningsartikler, tidsskrifter, oppslagsverk, studentoppgaver, musikk og filmer, m.m. 
 • ORIA  er god å bruke når du
  • vil finne tilgang til kjente bøker og artikler,
  • trenger bøker eller studentoppgaver om et emne -
  • foreta enkle emnesøk på artikler 
  •  bestille lån og kopier dersom dokumentet ikke er tilgjengelig på din bibliotekavdeling.

Se mer informasjon:

Eksempel på søkeord

animal assisted therapy
animal assisted therapies
dyr
hund hunder hundens
hest hester
kjæledyr
terapi
miljøterapi
...
dyreassisert
antrozoologi
samspill dyr menneske

Litteraturtips - bøker i biblioteket - Dyreassistert terapi

Let på hylla

Databaser - Finn bøker - Finn forskning

Søk etter forskning publisert i tidsskrifter - velg databaser

Merk at MEDLINE databasen kan søkes via EBSCOHost søkegrensesnitt (se nedenfor) (alternativt via søkegrensesnittet PubMed). Merk at du også kan søke samtidig i MEDLINE og CINAHL via EBSCOhost. Se søkeveiledning

Hjelp til å finne søkeord?

Sjekk norsk oversettelse av emneordene som brukes i MEDLINE. Gå til mesh.uia.no

Eksempel på engelske søkeord

 • "Animal Assisted Therapy"
 • "Pet Therapy"
 • "Dog Visiting"
 • pet OR pets - health
 

ORIA biblioteksøket

 • I ORIA  finner du, bøker, fag- og forskningsartikler, tidsskrifter, oppslagsverk, studentoppgaver, musikk og filmer, m.m. 
 • ORIA  er god å bruke når du
  • vil finne tilgang til kjente bøker og artikler,
  • trenger bøker eller studentoppgaver om et emne,
  • foreta enkle emnesøk på artikler
  •  bestille lån og kopier dersom dokumentet ikke er tilgjengelig på din bibliotekavdeling
  • Se ellers fanene for søk etter forskningsartikler
 • Se søkehjelp

I de kliniske oppslagsverkene (Norske elektronisk legehåndbok, UpToDate og BMJ Best practice) finner du rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander /sykdommer og symptomer. Inneholder råd og anbefalinger basert på kvalitetsvurdert og oppsummert forskning.

En retningslinje er systematiske utviklede råd og anbefalinger til hjelp for å finne passende tiltak for en definert klinisk problemstilling. Gis ut av flere organisasjoner.

En forskningsoppsummering vil si å sammenfatte de relevante forskningsresultatene som foreligger på et gitt tidspunkt. "Systematisk oppsummering av forskning kjennetegnes ved en systematisk ogeksplisitt framgangsmåte i å formulere spørsmål, søke etter litteratur, vurdere,sammenstille og presentere den forskningsbaserte kunnskapen"  Slik oppsummer vi forskning

Du finner oversikter utgitt av ulike institutsjoner og organiasjoner, se nettsteder og databaser nedenfor. Men de fleste oversikter blir publisert i tidsskrifter - disse kan du finne på samme måte som du søker originalstudier (resulat fra et enkelt forskningsprosjekt) i databaser som  CINAHL og MEDLINE.

Les mer 

Eksempler på oversikter

SveMed+

 

Idunn.no

Søk i ORIA 

avgrens til ønsket materialtype: artikler/fagfellevurderte tidsskrifter. Legg merke til at artikler publisert i tidsskrifter fra Idunn vil være inkludert i søket

 

 

Eksempel på søk i ORIA

dyreassistert OR ((dyr OR hund OR hunder OR hest OR hester OR hundens) AND (terapi OR miljøterapi)) - limit: Fagfellevurderte tidsskrift- Lenke til søk

Litteraturtips - forskningsartikler - dyreassisert terapi

Eksempel på søk i CINAHL & MEDLINE (EBSCOHost)

"Animal Assisted Therapy" OR "Pet Therapy"  - limit: 2010- og språk: norsk,dansk,svensk, engelsk. Lenke

Eksempel på treff

 • Aarskog, N. K., Hunskår, I. & Bruvik, F. (2019). Animal-Assisted Interventions With Dogs and Robotic Animals for Residents With Dementia in Nursing Homes: A Systematic Review. Physical & Occupational Therapy in Geriatrics, 37(2), 77-93. https://doi.org/10.1080/02703181.2019.1613466
 • Borgi, M., Collacchi, B., Giuliani, A. & Cirulli, F. (2020). Dog Visiting Programs for Managing Depressive Symptoms in Older Adults: A Meta-Analysis. Gerontologist, 60(1), e66-e75. https://doi.org/10.1093/geront/gny149
 • Charry-Sánchez, J. D., Pradilla, I. & Talero-Gutiérrez, C. (2018). Animal-assisted therapy in adults: A systematic review. Complementary Therapies in Clinical Practice, 32, 169-180. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2018.06.011
 • Charry-Sánchez, J. D., Pradilla, I. & Talero-Gutiérrez, C. (2018). Effectiveness of Animal-Assisted Therapy in the Pediatric Population: Systematic Review and Meta-Analysis of Controlled Studies. Journal of developmental and behavioral pediatrics : JDBP, 39(7), 580-590. https://doi.org/10.1097/DBP.0000000000000594
 • Ein, N., Li, L. & Vickers, K. (2018). The effect of pet therapy on the physiological and subjective stress response: A meta-analysis. Stress and health : journal of the International Society for the Investigation of Stress, 34(4), 477-489. https://doi.org/10.1002/smi.2812
 • Ein, N., Li, L. & Vickers, K. (2018). The effect of pet therapy on the physiological and subjective stress response: A meta‐analysis. Stress & Health: Journal of the International Society for the Investigation of Stress, 34(4), 477-489. https://doi.org/10.1002/smi.2812
 • Filan, S. L. & Llewellyn-Jones, R. H. (2006). Animal-assisted therapy for dementia: a review of the literature. International Psychogeriatrics, 18(4), 597-611
 • Filan, S. L., Llewellyn-Jones, R. H., Filan, S. L. & Llewellyn-Jones, R. H. (2006). Animal-assisted therapy for dementia: a review of the literature. International Psychogeriatrics, 18(4), 597-611.
 • Hawkins, E. L., Hawkins, R. D., Dennis, M., Williams, J. M. & Lawrie, S. M. (2019). Animal-assisted therapy for schizophrenia and related disorders: A systematic review. Journal of Psychiatric Research, 115, 51-60. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2019.05.013
 • Hooker, S. D., Freeman, L. H. & Stewart, P. (2002). Pet therapy research: a historical review. Holistic Nursing Practice, 16(5), 17-23.
 • Jones, M. G., Rice, S. M. & Cotton, S. M. (2019). Incorporating animal-assisted therapy in mental health treatments for adolescents: A systematic review of canine assisted psychotherapy. PloS One, 14(1), e0210761. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210761
 • Kamioka, H., Okada, S., Tsutani, K., Park, H., Okuizumi, H., Handa, S., … Mutoh, Y. (2014). Effectiveness of animal-assisted therapy: A systematic review of randomized controlled trials. Complementary Therapies in Medicine, 22(2), 371-390. https://doi.org/10.1016/j.ctim.2013.12.01 6
 • Klimova, B., Toman, J. & Kuca, K. (2019). Effectiveness of the dog therapy for patients with dementia - a systematic review. BMC Psychiatry, 19(1), 276. https://doi.org/10.1186/s12888-019-2245-x
 • Lundqvist, M., Carlsson, P., Sjödahl, R., Theodorsson, E. & Levin, L.-Å. (2017). Patient benefit of dog-assisted interventions in health care: a systematic review. BMC Complementary and Alternative Medicine, 17, 1-12. https://doi.org/10.1186/s12906-017-1844-7
 • Maber-Aleksandrowicz, S., Avent, C. & Hassiotis, A. (2016). A Systematic Review of Animal-Assisted Therapy on Psychosocial Outcomes in People with Intellectual Disability. Research in Developmental Disabilities, 49, 322-338. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2015.12.005
 • MacDonald, J. M. & Barrett, D. (2016). Companion animals and well-being in palliative care nursing: a literature review. Journal of Clinical Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 25(3-4), 300-310. https://doi.org/10.1111/jocn.13022
 • Mandrá, P. P., Moretti, T. C. d. F., Avezum, L. A. & Kuroishi, R. C. S. (2019). Animal assisted therapy: systematic review of literature. CoDAS, 31(3), e20180243. https://doi.org/10.1590/2317-1782/20182018243
 • Marks, G. & McVilly, K. (2020). Trained assistance dogs for people with dementia: a systematic review. Psychogeriatrics : the official journal of the Japanese Psychogeriatric Societyhttps://doi.org/10.1111/psyg.12529
 • Maujean, A., Pepping, C. A. & Kendall, E. (2015). A Systematic Review of Randomized Controlled Trials of Animal-Assisted Therapy on Psychosocial Outcomes. Anthrozoos, 28(1), 23-36. https://doi.org/10.2752/089279315X14129350721812
 • Waite, T. C., Hamilton, L. & O'Brien, W. (2018). A meta-analysis of Animal Assisted Interventions targeting pain, anxiety and distress in medical settings. Complementary Therapies in Clinical Practice, 33, 49-55. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2018.07.006
 • Wood, W., Fields, B., Rose, M. & McLure, M. (2017). Animal-Assisted Therapies and Dementia: A Systematic Mapping Review Using the Lived Environment Life Quality (LELQ) Model. American Journal of Occupational Therapy, 71(5), 1-10. https://doi.org/10.5014/ajot.2017.027219
 • Zafra-Tanaka, J. H., Pacheco-Barrios, K., Tellez, W. A. & Taype-Rondan, A. (2019). Effects of dog-assisted therapy in adults with dementia: a systematic review and meta-analysis. BMC Psychiatry, 19(1), 41. https://doi.org/10.1186/s12888-018-2009-z

Eksempel på søk: kjæledyr - helse effekter

 

 • Ein, N., Li, L. & Vickers, K. (2018). The effect of pet therapy on the physiological and subjective stress response: A meta-analysis. Stress and health : journal of the International Society for the Investigation of Stress, 34(4), 477-489. https://doi.org/10.1002/smi.2812
 • Mandrá, P. P., Moretti, T. C. d. F., Avezum, L. A. & Kuroishi, R. C. S. (2019). Animal assisted therapy: systematic review of literature. CoDAS, 31(3), e20180243. https://doi.org/10.1590/2317-1782/20182018243
 • Beetz, A., Uvnäs-Moberg, K., Julius, H. & Kotrschal, K. (2012). Psychosocial and Psychophysiological Effects of Human-Animal Interactions: The Possible Role of Oxytocin. Frontiers in Psychology, 3. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00234
 • Koivusilta, L. K. & Ojanlatva, A. (2006). To Have or Not To Have a Pet for Better Health? PloS One, 1(1), e109. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0000109 
 • Matchock, R. L. (2015). Pet ownership and physical health. Curr Opin Psychiatry, 28(5), 386-392. https://doi.org/10.1097/yco.0000000000000183 Bestill via ORIA
 • McNicholas, J., Gilbey, A., Rennie, A., Ahmedzai, S., Dono, J.-A. & Ormerod, E. (2005). Pet ownership and human health: a brief review of evidence and issues. BMJ, 331(7527), 1252-1254. https://doi.org/10.1136/bmj.331.7527.1252