Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

PSY918. Animal-Assisted Interventions. Antrozoologi

BIblitekets fagside

ORIA - biblioteksøket: Søk- Finn - Bestill lån og kopier

Før du starter søk, sørg for å være tilkoblet UiA med VPN om du ikke befinner deg på Campus. Se VPN informasjon

ORIA biblioteksøket

  • I ORIA  finner du, bøker, fag- og forskningsartikler, tidsskrifter, oppslagsverk, studentoppgaver, musikk og filmer, m.m. 
  • ORIA  er god å bruke når du
    • vil finne tilgang til kjente bøker og artikler,
    • trenger bøker eller studentoppgaver om et emne -
    • foreta enkle emnesøk på artikler 
    •  bestille lån og kopier dersom dokumentet ikke er tilgjengelig på din bibliotekavdeling.

 

Se mer informasjon: