Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Pensumlisteverktøy (LEGANTO)

Veilednining i bruk av UiAs pensumlisteverktøy Leganto

Pensumlister for UiA emner opprettes i pensumlisteverktøyet LEGANTO som er integrert i CANVAS. Start med å velge emne-rommet for semesteret

Merk

 • Pensumlister skal hovedsakelig opprettes via emne-rommet for semesteret i CANVAS: gå til CANVAS
 • Se ellers informasjon om pensumlister i Leganto verktøyet på Innaskjærs: gå til innaskjærs

Informasjon nedenfor gjelder behov for innlogging direkte i pensumsystemet Leganto uten å gå veien om CANVAS

Opprette pensumliste i Leganto (pensumlisteverktøyet)

Pensumlisten skal  hovedsakelig  opprettes via CANVAS  fra kursets emnerom (velg rett kurs og semester). Du finner normalt et utkast til pensumliste for semesteret, basert på kilder fra fjoråret

Se informasjon Innaskjærs

Alternativt  slik som nedenfor beskrevet - direkte i selve pensumlisteverktøyet (LEGANTO). Alle pensumlister vil uavhengig av hvordan de ble opprettet være synlig i pensumlisteverktøyet (LEGANTO)

 1. Logg  på Leganto (pensumlisteverktøyet). Du kommer automatisk til MINE LISTER. (Se også valget MIN samling, der du har mulighet til å lagre kilder for senere bruk i en eller flere pensumlister)
 2. Velg Oppret ny pensumliste om du ikke allerede har opprettet pensumlisten, 
 3. Gi navn til listen, består av kurskode, emnets navn og semester/år
 4. Velg en av malene Pensumliste: Norsk - eller Pensumliste: Engelsk
 5. TILKNYTT listen til kurset! Velg fra menyen øverst til høyre, se de tre prikkene. Velg deretter Håndter emnetilknytting. Velg koble til -søk frem ditt emne basert på emnekode. OBS, velg riktig semester
 6. Legg til eventuelle flere medarbeidere på listen: Velg Medarbeidere >administrer medarbeider > velg epost og Send
 7. Legg inn kilder i listen via + knappen.
 8. Klikk SEND (for å sende listen til bibliotek og Sørbok) . Publiser listen når du er ferdig ( velg fra ... menyen)
 9. Fra Mine pensumlister finner du valget Opprett ny pensumliste om du har behov for å opprette flere pensumlister

 

I CANVAS må du gjøre listen synlig for studenten om valget Pensumliste ikke finnes i emnets navigering

 1. Logg på canvas og velg emnet (kurset) listen er tilknyttet
 2. Gå til innstillinger- Navigasjon, dra pensum opp i synlig navigering. Lagre

 

Kontakt biblioteket om behov. Se kontaktinformasjon Innaskjærs