Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Pensumlisteverktøy (LEGANTO)

Veilednining i bruk av UiAs pensumlisteverktøy Leganto

Direkte innloging pensumlisteverktøyet

Innlogging direkte i pensumlisteverktøyet

OBS

 1. En pensumliste kan opprettes direkte fra selve pensumlisteverktøyet (Leganto).
 2. Sørg for at pensumlisten blir tilknyttet rett kurs etter opprettelsen, og legg til menypunktet Pensumliste i emnet i CANVAS, se nedenfor

Via pålogging direkte i pensumlisteverktøyet (Leganto) - vil du ha mulighet til å se alle dine pensumlister. Velger du menyen Mine lister fra et emnet i CANVAS vil du kun se pensumlister tilknyttet dette emne

Opprette pensumliste i Leganto (pensumlisteverktøyet)

Pensumlisten kan opprettes via CANVAS  fra kursets emnerom,  eller slik som nedenfor beskrevet - direkte i selve pensumlisteverktøyet (LEGANTO). Alle pensumlister vil uavhengig av hvordan de ble opprettet være synlig i pensumlisteverktøyet (LEGANTO)

 1. Logg  på Leganto (pensumlisteverktøyet). Du kommer automatisk til MINE LISTER. (Se også valget MIN samling, der du har mulighet til å lagre kilder for senere bruk i en eller flere pensumlister)
 2. Velg Oppret ny pensumliste om du ikke allerede har opprettet pensumlisten, 
 3. Gi navn til listen, består av kurskode, emnets navn og semester/år
 4. Velg en av malene Pensumliste: Norsk - eller Pensumliste: Engelsk
 5. TILKNYTT listen til kurset! Velg koble til -søk frem ditt emne basert på emnekode. OBS, velg riktig semester
 6. Legg til eventuelle flere medarbeidere på listen: Velg Medarbeidere >administrer medarbeider > velg epost og Send
 7. Legg inn kilder i listen via + knappen.
 8. Klikk SEND (for å sende listen til bibliotek og Sørbok) . Publiser listen når du er ferdig ( velg fra ... menyen)
 9. Fra Mine pensumlister finner du valget Opprett ny pensumliste om du har behov for å opprette flere pensumlister

 

I CANVAS må du gjøre listen synlig for studentene.

 1. Logg på canvas og velg emnet (kurset) listen er tilknyttet
 2. Gå til innstillinger- Navigasjon, dra pensum opp i synlig navigering. Lagre