Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Religion

Nyttige nettsteder

Kent Research Methods for the Study of Religion 

Prosjekt som samler ressurser for forskning på religion. En innholdsrik og nyttig ressursside.

Association for the Sociology of Religion 

Internasjonalt forbund for religionssosiologer. Nyheter, events, bokomtaler, m.m.

American Academy of Religion 

Det amerikanske forbundet for religionsforskere.

European Association for the Study of Religions 

Europeisk forbund for religionsforskere. Nyheter, events, bokomtaler, finansieringsmuligheter, m.m.

International Association for the History of Religions 

Internasjonalt forbund for historiske og samfunnsfaglige studier av religioner.

KIFO 

Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning

Nonreligion and Secularity Research Network 

Nettverk av unge forskere på et fremvoksende forskningsfelt: ikke-religion og sekularitet. Inkluderer blogg, oppdatert bibliografi og tidsskrift.

Religion: Going Public 

Norsk hovedsakelig engelskspråklig blogg om religionsforskning. Nasjonale og internasjonale bidragsytere.

The Immanent Frame 

USA-basert akademisk blogg med bokomtaler og rundebordsdiskusjoner om aktuelle bøker i skjæringspunktet religion, samfunn og offentlighet.