Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Religion

Databaser

I databasene finner du tusenvis av tidsskrifter med fagfellevurderte vitenskapelige artikler. Biblioteket har tilgang til veldig mange databaser. Her er en liste med de som er mest relevante for historiefagene.

Academic Search Complete

Flerfaglig database med forskningsartikler i over 3500 tidsskrifter. Mye engelskspråklig. 

ATLA Religion Database

Religionsfaglig database. Mye engelskspråklig. 

SocINDEX

Database med sosiologiske fag. 

Idunn.no  

Universitetsforlagets digitale plattform for norske fag- og forskningstidsskrifter, samt Open Access-bøker.

JSTOR

Flerfaglig databaser med forskningsartikler, bøker og primærkilder. Mye engelskspråklig.

NORART

Nasjonalbibliotekets samling med norske og nordiske årbøker og tidsskrifter.

Atekst

Nyhetsarkiv norske aviser. Atekst inneholder redaksjonsarkivene til en del sentrale norske aviser og NTB tilbake til midt på 1980-tallet. Mer enn 5 millioner fulltekstartikler. Oppdateres daglig.

The Internet Archive

Arkiv over internettsider og digitale kilder. 

Øvrige databaser

Bla gjennom UiA Universitetsbibliotekets øvrige databaser.