Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Religion

VELKOMMEN!

På disse fagsidene presenterer vi et utvalg ressurser som kan være spesielt relevante og nyttige for deg som studerer, underviser eller forsker på religion. I lenkene ovenfor finner du informasjon om forskningsmetoder, litteratursøk, kildehenvisninger, akademisk skriving, databaser med ny historisk forskning, lenker til nasjonale og internasjonale fagnettverk, og andre arkiver og kildesamlinger. I de generelle ressursene finner du lenker til Kildekompasset, Skrivestua, EndNote og mye annet.

Vi utvikler stadig samlingen i samråd med fagmiljøet, og forsøker å være særlig sterke på religions- og livssynspluralisme, profesjonsetikk, religionssosiologi, hellige skrifter og religionsdidaktikk. På disse sidene vil du finne databaser med den nyeste forskningen innen religionsfagene, lenker til nasjonale og internasjonale forskernettverk, og andre samlinger og ressurser. Du vil også finne informasjon om forskningsmetoder, literatursøk, koldebruk, akademisk skriving, opphavsrett og Open Science. 

Vår unike Ro-samling inneholder mye materiale om nyere amerikansk historie, med særlig vekt på etterkrigstidens protestbevegelser, neo-konservatisme, imperialisme og afroamerikansk historie. Husk at vi også har mange ikke-digitaliserte tidsskrifter – du finner disse ved å søke på tidsskrifttittel i bibliotekskatalogen Oria. 

 

Nye bøker for religionsfagene