Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Nordisk

Nordisk og norsk - språk og litteratur

Søk i databaser

Databaser

Søk i databaser er en sentral det av akademisk vitenskapelig arbeid. Databasene gir deg samlinger av forskning på forskjellige områder. Du kan bla gjennom hele tidsskrift, eller søke etter termer eller fraser som er relevante for ditt arbeid.

Internasjonale databaser