Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Nordisk

Om bruk av korpus

Et korpus er kort sagt en avgrenset samling av utvalgte tekster, for eksempel fra et bestemt område, en tidsperiode eller en teksttype. Digitale korpus har søkemuligheter, og kan være et datagrunnlag når man vil undersøke hvordan språket blir brukt i reelle situasjoner.  

Under ser du noen eksempler på talespråkskorpus og skriftspråkskorpus, og andre samlinger av ulike datasett. Lista er ikke uttømmende. Snakk med veilederen din om hvordan du bruker korpus, og hvilke som kan være egnet for ditt prosjekt. 

Språkbanken - Nasjonalbiblioteket

Språkbanken ved Nasjonalbiblioteket tilbyr store datasett med norsk tekst og tale. Ressursane rettar seg mot verksemder som utviklar språkteknologiske produkt, språkforskarar og språkstudentar. Alt me utviklar, ligg fritt tilgjengeleg i ressurskatalogen vår.

Tekstlaboratoriet

Her finner du en rekke korpus og databaser for talespråk, skriftspråk og flerspråklige, parallelle tekster. Tekstlab driftes av Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved UiO.

Språksamlingane 

Språksamlingane inneheld digitale samlingar for ordbøker (leksikografi), navnegransking, målføre og dialektologi samt gammalnorsk og norrønt. I tillegg samlingane i etterhand fått tilført ei rekke terminologiske ressursar. Ansvarlege: Universitetet i Bergen og Språkrådet.

KorpusDK

KorpusDK giver mulighed for at undersøge sprogbrugen i et stort antal danske tekster, i alt 56 millioner ord. Teksterne er specielt behandlet med henblik på sproglige undersøgelser. Sammen med et stærkt søgeværktøj betyder det at man kan søge meget præcist efter eksempler på bestemte udtryk.

Språkbanken Text 

Bland våra populära forskningsverktyg finns korpusverktyget Korp, som tillåter avancerad sökning i samtliga våra texter, lexikonverktyget Karp, för uppslag och jämförelser i våra lexikon och andra formellt organiserade databaser med språkligt innehållng content. 

Medieval Nordic Text Archive

Menota er et nettverk av ledende nordiske arkiver, biblioteker og institutter som arbeider med middelaldertekster og håndskriftsfaksimiler. Menota bevarer, formidler og publiserer middelaldertekster i digital form. Arkivet omfatter tekster på de nordiske folkespråkene og på latin.