Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Zotero

Kom i gang med Zotero

Laste ned Zotero

Lukk først alle programmer på maskinen. Åpne nettleseren. Anbefalte nettlesere er Chrome, Firefox, Edge eller Safari.

For å installere Zotero må vi laste det ned i to operasjoner.

1. Gå til siden https://www.zotero.org/download/ og velg riktig versjon og plattform for din maskin. Følg deretter instruksjonene for å installere programmet på maskinen.

2. Last deretter ned Zotero Connector til din nettleser. Dette lille tillegget er en forbindelse mellom nettleseren og Zotero som senere skal brukes for å importere referanser til biblioteket ditt.

Videoguide fra Høgskolen Innlandet:

Guiden viser viser hvordan man importerer referanser fra Oria og Google Scholar, og hvordan man bruker Zotero i Word

Flere norske universitet/høgskoler har utarbeidet brukerveiledninger:

UiS

NTNU

Opprette konto og bibliotek på nett

Gå til nettsiden https://www.zotero.org/user/register og følg instruksjonene for å opprette en brukerkonto. Bruk din private epostadresse (dette lar deg beholde samme konto etter at du har forlatt UiA), eller eventuelt din UiA-adresse.

Brukerkontoen gjør at du har tilgang til bibliotekene dine også når du ikke bruker din egen datamaskin. Biblioteket på datamaskinen din og nettbiblioteket kan synkroniseres så de speiler hverandre, Les mer om dette på fanen Synkronisering

Biblioteket på datamaskinen

Biblioteket på din egen datamaskin er det du kommer til å bruke mest. Når du åpner Zotero på datamaskinen får du først se en velkomstmelding. Når du legger inn din første kilde forsvinner denne.

Zotero-vinduet er delt i tre felter som hjelper deg å organisere kildene dine. I det venstre feltet er en liste over biblioteker og mapper (kildesamlinger) du har opprettet, og (eventuelt) emneord knyttet til hver kilde. I midtfeltet er en liste over kildene i hver mappe, sortert etter de kriteriene du måtte ønske. I det høyre feltet er detaljene (metadata) knyttet til hver enkelt kilde.

 

MERK
Det anbefales at du tar backup av ditt bibliotek - selv om du synkroniser ditt bibliotek mot Zotero i "skyen". Se dokumentasjon fra Zotero

Legge til kilder manuelt

Man kan legge til kilder i biblioteket manuelt eller automatisk. Det kan for eksempel være aktuelt hvis kildene ikke finnes digitalt, eller de finnes digitalt men men for få detaljer eller metadata.

Trykk på knappen med det grønne +tegnet.

Rullegardinlisten lar deg velge hva slags type kilde du vil lagre: bok, tidsskriftsartikkel, bokkapittel, rapport, nettside, osv. Du kan også velge å lenke til, eller lagre en kopi av, en fil på datamaskinen din. Dette valget bestemmer hvilket skjema som blir opprettet i det høyre feltet i Zoterovinduet. Fyll inn feltene. Det du skriver blir automatisk lagret når du klikker i neste felt. Du kan endre det når som helst i skjemaet også etter at du har fylt det ut.

Det høyre feltet har fire faner. I den første (Info) fyller vi inn alle de relevante detaljene og metadata vi har om kilden. Du trenger ikke fylle inn alt, bare det som er relevant. Hvis du er i tvil om hvilke detaljer du skal lagre kan du sjekke hva som gjelder for referansestilen du bruker på kildekompasset.no eller sokogskriv.no.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg merke til at rullegardinmenyen og +/- tegnet ved siden av forfatterfeltet lar deg legge til flere forfattere, oversettere, redaktører og andre bidragsytere om det behøves.

 

Notater til kilder

Under den neste fanen, “Notater”, kan vi opprette dokumenter med notater knyttet til den enkelte kilden. Vi kan legge til så mange notater vi vil.

I hvert notat kan vi så legge til tekst, nettlenker og lenkede henvisninger til kilder i biblioteket vårt.

Vi kan også opprette nye notater ved å trykke på knappen øverst i midtspalten.

 

Her kan vi velge om vi vil knytte notatet til en bestemt kilde eller la det ligge i biblioteket som et uavhengig dokument. Under fanen “Emneord” kan vi legge til emneord for å knytte sammen ulike kilder i biblioteket, og under fanen “Relatert” kan vi knytte kilden direkte til andre kilder i biblioteket.

Organisere kilder

Alle kildene vi lagrer vil alltid vises i vårt bibliotek. Hvis vi lagrer mange kilder kan vi sortere dem i samlinger eller mapper. Det fjerner dem ikke fra vårt bibliotek, men de kobles sammen omtrent som en slags spilleliste. Det gjør også at vi senere kan opprette litteraturlister basert kun på kildene i mappa, om vi ønsker det.

Den venstre spalten i Zoterovinduet viser de mappene som allerede ligger i biblioteket fra start:

For å opprette en mappe, trykk knappen oppe til høyre:

Gi mappen navn, klikk på biblioteket, og dra elementer/kilder derfra til den nye mappen.

VIKTIG: Ikke opprett et nytt bibliotek (den brune knappen ved siden av den gule for mapper) med mindre det er for å dele med noen andre (se egen leksjon). Det vil lønne seg å samle alle kildene på ett sted, og bruke mapper/samlinger til å samle de du trenger til spesifikke prosjekter eller oppgaver.

Synkronisere bibliotekene

Zotero lar deg synkronisere biblioteket på datamaskinen og nettbiblioteket. På denne måten sikrer vi at vi har det samme biblioteket tilgjengelig hvis vi åpner det fra en annen datamaskin.

Gå inn på innstillingene for Zotero (på “Rediger” hvis du arbeider på PC, eller under “Zotero” hvis du arbeider på Mac). Velg “Synkronisering”, fyll inn brukernavn og passord, og velg “Sett opp synkronisering”.

Nå synkroniserer Zotero automatisk. For å synkronisere manuelt kan du når som helst trykke på knappen med rund grønn pil øverst til høyre i Zoterovinduet:

Når pila snurrer rundt betyr det at synkroniseringen pågår.

MERK

  • Du trenger ikke synkronisere mot Zotero i "skyen" - men anbefales om du ønsker å dele kilder med andre.  Via synkronisering av biblioteket Zotero "skyen" har man også mulighet til å dele grupper/mapper av kilder med andre brukere
  • Zotero tilbyr gratis synkronisering av dine kilder i "skyen" på 300 MB. Hvis man ønsker mer lagringsplass må man betale for dette.  UiA har pt ikke lisens for dette. 
  • Det anbefales at du tar backup av ditt bibliotek - selv om du synkroniser ditt bibliotek mot Zotero i "skyen". Se dokumentasjon fra Zotero

Duplikater

Av og til kan en kilde ha blitt lagt til Zotero-biblioteket flere ganger, for eksempel fordi vi har lastet den ned fra ulike nettsteder. Slike duplikater kan gi oss problemer med kildehenvisningene og litteraturlisten. For å unngå dette kan vi slette eller slå sammen duplikatene.

Slette duplikater

Høyreklikk på kilden du vil slette og velg “Flytt element til søppelkorg".

 

Slå sammen duplikater

Åpne mappen “Dupliserte elementer” i den venstre spalten i Zotero-vinduet.

Klikk på en av kildene (duplikatene blir også markert). Hvis dette er samme kilde og du vil slå sammen de to velger du “Slå sammen 2 elementer” på høyre side av vinduet.

VIKTIG: Det kan alltid kunne være små feil og mangler i informasjonen som lastes ned automatisk. Dette må vi sjekke og korrigere manuelt, ellers vil det bli feil i kildehenvisningene og litteraturlisten.

Det anbefales at du tar backup av ditt bibliotek - selv om du synkroniser ditt bibliotek mot Zotero i "skyen". Se dokumentasjon fra Zotero