Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Zotero

Legge til kilder

Legge til kilder automatisk

Zotero kan legge til detaljer/metadata for kilder, én eller flere på en gang, automatisk. Det er to hovedmåter å gjøre det på: Legge til ved hjelp av identifikatorer, eller ved at Zotero bruker connector’en i nettleseren til å hente informasjon fra nettsider du besøker. Det går også an å importere dokumenter fra internett eller fra datamaskinen.

Se mer dokumentasjon om innsamling av kilder på Zotero.org

Hvis du har ISBN, DOI, PMID, arXiv, eller ADS bibliografiske koder for artikkelen eller boken du vil legge til, kan du bruke disse for å finne kilden på nett og legge den til biblioteket automatisk. Så godt som alle bøker trykket etter 1970 har et individuelt ISBN-nummer. De aller fleste nyere tidsskriftartikler har DOI-nummer.

 

Trykk på knappen med tryllestav:

 

Fyll inn ISBN, DOI, eller andre bibliografiske koder i det åpne feltet og trykk enter.

 

Zotero søker nå etter utfyllende informasjon knyttet til det du skrev i feltet, og laster disse detaljene ned som en ny kilde i biblioteket ditt.

VIKTIG: Det kan alltid kunne være små feil og mangler i informasjonen som lastes ned automatisk. Dette må vi korrigere manuelt, ellers vil det bli feil i kildehenvisningene og litteraturlisten.

Den raskeste og mest effektive måten å legge til kilder i biblioteket er å bruke Connector’en vi lastet ned til nettleseren. Vi kan laste ned én eller flere dokumenter av gangen. Zotero gjennomsøker og utvinner all tilgjengelig informasjon fra nettsidene du besøker.

Når vi har lastet ned Connector’en for nettleseren vi bruker vises et Zotero-ikon i eller til høyre for adresselinjen:

 

 

Dette ikonet forandrer seg alt etter informasjonen Zotero finner på nettsiden:

 

 

 

Når vi klikker på ikonet laster Zotero ned detaljene/metadataene og legger dem inn i biblioteket. I de neste seksjonen skal vi se hvordan dette ser ut.

 

VIKTIG: Det kan alltid kunne være små feil og mangler i informasjonen som lastes ned automatisk. Dette må vi sjekke og korrigere manuelt, ellers vil det bli feil i kildehenvisningene og litteraturlisten.

Zotero kan legge inn kilder direkte fra pensumlistene i Canvas.

Åpne Zotero på datamaskinen. Gå til net i Canvas og åpne pensumlisten. Klikk på de tre prikkene oppe til høyre og velg “Eksporter” og deretter “Til RIS-fil”.

 

 

Åpne RIS-filen på datamaskinen, så legger Zotero inn alle bøkenes detaljer i biblioteket.

 

 

 

VIKTIG: Det kan alltid kunne være små feil og mangler i informasjonen som lastes ned automatisk. Dette må vi korrigere manuelt, ellers vil det bli feil i kildehenvisningene og litteraturlisten.

 

 

ORIA

I bibliotekskatalogen ORIA kan vi legge til kilder enkeltvis eller flere av gangen.

Legge til kilder enkeltvis

For å legge til kilder enkeltvis må vi først å inn på den enkelte kilden. Hvis det er en artikkel er det ikke sikker Zotero gjenkjenner det korrekt gjennom ORIA. Den gjenkjenner som regel artikler som om de var bøker (vi ser dette på ikonet til høyre for adresselinjen). Grunnen til dette er at Zotero henter informasjon fra nettsiden der det kun er lenker til tidsskriftet, ikke selve artikkelen.

 

 

For å finne selve artikkelen må vi klikke på en av lenkene og hente den fra en database. Når vi er inne på databasen der artikkelen ligger.

 

 

Inne på databasen finner Zotero informasjonen, og ikonet endrer seg. Når vi klikker på ikonet laster Zotero ned informasjonen om artikkelen og legger det til i biblioteket vårt. Hvis det er en PDF-fil knyttet artikkelen laster Zotero ned denne også.

 

 

VIKTIG: Det kan alltid kunne være små feil og mangler i informasjonen som lastes ned automatisk. Dette må vi korrigere manuelt, ellers vil det bli feil i kildehenvisningene og litteraturlisten.

ORIA: Legge til  flere kilder på én gang

For å legge til flere kilder av gangen trenger vi ikke gå inn på hver enkelt kilde i ORIA. Zotero gjenkjenner at det er flere kilder på siden, og viser det med et mappe-ikon til høyre for adresselinjen:

Når vi klikker på mappeikonet viser Zotero en liste over de kildene programmet finner på nettsiden (TIPS: hvis vi ber nettsiden vise flere kilder per side vil også listen Zotero viser være lenger). Vi huker av på de kildene vi vil legge til biblioteket.

 

 

Alle kildene vi har huket av på legges til biblioteket vårt når vi trykker “OK”.

 

 

VIKTIG: Det kan alltid kunne være små feil og mangler i informasjonen som lastes ned automatisk. Dette må vi korrigere manuelt, ellers vil det bli feil i kildehenvisningene og litteraturlisten.

I databaser kan vi legge til kilder enkeltvis eller flere av gangen.

Legge til kilder enkeltvis

For å legge til kilder enkeltvis må vi først å inn på den enkelte kilden.

 

 

Zotero gjenkjenner innholdet på siden og viser artikkelikonet til høyre for adresselinjen.

 

Når vi trykker på ikonet legger Zotero inn all informasjonen om artikkelen det finner på nettsiden. Hvis det finnes en tilgjengelig PDF-fil legges den også til.

 

 

VIKTIG: Det kan alltid kunne være små feil og mangler i informasjonen som lastes ned automatisk. Dette må vi korrigere manuelt, ellers vil det bli feil i kildehenvisningene og litteraturlisten.

 

Legge til flere kilder på én gang

For å legge til flere kilder av gangen trenger vi ikke gå inn på hver enkelt kilde. Zotero gjenkjenner at det er flere kilder på siden, og viser det med et mappe-ikon til høyre for adresselinjen:

 

 

Når vi klikker på mappeikonet viser Zotero en liste over de kildene programmet finner på nettsiden (TIPS: hvis vi ber nettsiden vise flere kilder per side vil også listen Zotero viser være lenger). Vi huker av på de kildene vi vil legge til biblioteket.

 

 

Alle kildene vi har huket av på legges til biblioteket fått når vi klikker “OK”.

 

 

Hvis kildene har en PDF-fil tilgjengelig legges denne også til i biblioteket.

 

VIKTIG: Det kan alltid kunne være små feil og mangler i informasjonen som lastes ned automatisk. Dette må vi korrigere manuelt, ellers vil det bli feil i kildehenvisningene og litteraturlisten.

NTNU Biblioteket Gjøvik (2021). EndNote Del 3: Få referanser inn i EndNote (fra databaser). Youtube

Gå inn på nettsiden. Zotero endrer ikonet til høyre for adresselinjen. Trykk på ikonet.

Zotero laster ned nettsidens tittel, URL og tidspunkt.

 

 

 

Zotero lagrer også et bilde av nettsiden slik den var da vi besøkte den. Vi kan når som helst åpne dette snap-shotet igjen, selv uten tilgang til internett.

 

 

VIKTIG: Det kan alltid kunne være små feil og mangler i informasjonen som lastes ned automatisk. Dette må vi korrigere manuelt, ellers vil det bli feil i kildehenvisningene og litteraturlisten.

Videoguide

NTNU Biblioteket Gjøvik (2021). Zotero 3: hente over informasjon fra nettsider

Vi kan legge til PDF-filer i biblioteket rett fra datamaskinen ved å trekke PDF-filer inn i Zoterovinduet. Zotero legger automatisk til de detaljene det finner på filen. Vi kan også klikke på knappen med binders-ikon og velge “Legg til lagret kopi av fil…”, og finne filen på den måten.

 

Hvis Zotero ikke finner detaljene til filen med en gang kan vi legge dem til siden. Høyre-klikk på elementet i biblioteket og velg “Hent metadata for PDF” i menyen.

 

 

Hvis det finnes metadata knyttet til dokumentet på internett finner Zotero det og legger det til i biblioteket.

 

VIKTIG: Det kan alltid kunne være små feil og mangler i informasjonen som lastes ned automatisk. Dette må vi korrigere manuelt, ellers vil det bli feil i kildehenvisningene og litteraturlisten.