Skip to Main Content

Historie

VELKOMMEN!

På disse fagsidene presenterer vi et utvalg ressurser som kan være spesielt relevante og nyttige for deg som studerer, underviser eller forsker på historie. I lenkene ovenfor finner du informasjon om forskningsmetoder, litteratursøk, kildehenvisninger, akademisk skriving, databaser med ny historisk forskning, lenker til nasjonale og internasjonale fagnettverk, og andre arkiver og kildesamlinger. I de generelle ressursene finner du lenker til Kildekompasset, Skrivestua, EndNote og mye annet.

Vi utvikler stadig samlingen i samråd med fagmiljøet, og forsøker å være særlig sterke på regional historie, historiebruk, miljøhistorie, historiedidaktikk og postkolonial historie. Vår unike Ro-samling inneholder mye materiale om nyere amerikansk historie, med særlig vekt på etterkrigstidens protestbevegelser, neo-konservatisme, imperialisme og afroamerikansk historie. Husk at vi også har mange ikke-digitaliserte tidsskrifter – du finner disse ved å søke på tidsskrifttittel i bibliotekskatalogen Oria.
 

Nye bøker for historiefagene