Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Historie

Databaser

Databasene gir tilgang til tusenvis av akademiske tidsskrifter som inneholder fagfellevurderte vitenskapelige artikler. Biblioteket har tilgang til en rekke databaser. Her er en liste over de mest relevante for historieforskning.

NORART

Nasjonalbibliotekets samling med norske og nordiske årbøker og tidsskrifter.

Atekst

Nyhetsarkiv norske aviser. Atekst inneholder redaksjonsarkivene til en del sentrale norske aviser og NTB tilbake til midt på 1980-tallet. Mer enn 5 millioner fulltekstartikler. Oppdateres daglig.

The Internet Archive

Arkiv over internettsider og digitale kilder. 

Øvrige databaser

Bla gjennom UiA Universitetsbibliotekets øvrige databaser.