Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Historie

Miljøhistorie

Deadly Dreams

Deadly Dreams er et forskningsprosjekt som ønsker å bidra med humanistisk og samfunnsvitenskapelig kunnskap som kan hjelpe å historisere, forstå og håndtere utfordringene knyttet til allmenn bruk av miljøgifter. 
Environmental History Resources 

Dr Jan Oosthoek fra Brisbane, Australia, samler leselister og andre ressurser relevant for miljøhistoriefeltet.

H-Environment

Internasjonalt nettverk for miljøhistorie. Stor samling med fagmiljøer og ressurser.

Historical Climatology

Tverrfaglig ressurssamling som kobler historiske data om klimaendringer med nåværende debatter om global oppvarming. 

Befolkning og helseforhold (1828-1976) (SSB)

Medisinalmeldingene 1804 (Rapport fra helsetilsynet)

Publikasjoner fra de internasjonale sanitærkonferanser