Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Historie

Miljøhistorie

Deadly Dreams

Deadly Dreams er et forskningsprosjekt som ønsker å bidra med humanistisk og samfunnsvitenskapelig kunnskap som kan hjelpe å historisere, forstå og håndtere utfordringene knyttet til allmenn bruk av miljøgifter. 
Environmental History Resources 

Dr Jan Oosthoek fra Brisbane, Australia, samler leselister og andre ressurser relevant for miljøhistoriefeltet.

H-Environment

Internasjonalt nettverk for miljøhistorie. Stor samling med fagmiljøer og ressurser.

Historical Climatology

Tverrfaglig ressurssamling som kobler historiske data om klimaendringer med nåværende debatter om global oppvarming. 

Befolkning og helseforhold (1828-1976) (SSB)

Medisinalmeldingene 1804 (Rapport fra helsetilsynet)

Publikasjoner fra de internasjonale sanitærkonferanser