Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Statsvitenskap og ledelsesfag

Universitetsbibliotekets anbefalinger innen statsvitenskap

Hva er kvantitativ metode?

Kvantitativ metode gir et målbart resultat i en begrenset gruppe. De samme spørsmålene gjelder for alle respondentene, og kan derfor være i stand til å måle trender basert på hvilke svar som er gitt. Kvantitative metode vil gi resultater som kan måles med tall, og kan gi et godt grunnlag for å utarbeide statistikker.

En vanlig type kvantitativ metode er undersøkelser: