Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Statsvitenskap og ledelsesfag

Universitetsbibliotekets anbefalinger innen statsvitenskap

Hva er kvantitativ metode?

Kvantitativ metode gir et målbart resultat i en begrenset gruppe. De samme spørsmålene gjelder for alle respondentene, og kan derfor være i stand til å måle trender basert på hvilke svar som er gitt. Kvantitative metode vil gi resultater som kan måles med tall, og kan gi et godt grunnlag for å utarbeide statistikker.

En vanlig type kvantitativ metode er undersøkelser: